یاسر رحمانی

یاسر رحمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهتضاد١٦:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٦ناهماهنگگزارش
2 | 1
معجزه١٣:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/١٥منظور از معجزه ، کاری خارج از دو دوتا چهارتای عقل . برگرفته از آموزه های استاد محمدعلی طاهریگزارش
18 | 2
الله اکبر١٥:٤٢ - ١٣٩٨/٠٨/٢١خداوند بزرگترین است . منظور از الله اکبر این نبوده که به ما خبر بدن که خدا بزرگ است !!! منظور این بوده بزرگترین اوست و دیگر چیز بزرگی به جز او نیست ... گزارش
23 | 1
موهوم٢٣:٣٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٨در ادبیات عرفانی به معنی غیر حقیقی ، مَجازی غیر خدا در دو جهان هیچ نیست هیچ مگو غیر، که آن هیچ نیست این کمر هستی موهوم را چون بگشایی، به میان هیچ ... گزارش
16 | 0
نال٠١:١٥ - ١٣٩٨/٠٤/٢١چیز نازک و شکنندهگزارش
2 | 1
دقت نظر١٠:٥٧ - ١٣٩٨/٠٣/٢٧ریزبینی توجه اعتناگزارش
14 | 1
کبد١٧:٤٧ - ١٣٩٨/٠٣/٢١کَبَد میان دو چیز ، میانهگزارش
21 | 1
بستر٠٩:٣١ - ١٣٩٨/٠٣/٠٨بِستَر = زمینه ی حرکتگزارش
37 | 2
تشکر٢٣:٢٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٥به جا آوردن شکرگزارش
34 | 3
نماییدن٠٠:٥٧ - ١٣٩٧/٠٩/١٧آشکار کردنگزارش
21 | 0
کائن١٤:٠٧ - ١٣٩٧/٠٩/٠٦وجودگزارش
16 | 0
اناتومیک١٨:٤٣ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩آناتومیک یعنی ساختار کلی یک عضو و مشکلات آناتومیک در حقیقت اختلالاتی است که در ساختار طبیعی آن عضو رخ می دهد.گزارش
32 | 0
عترت٠١:٤١ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩وارث دین خداگزارش
28 | 1
تناوب١٢:٤٤ - ١٣٩٧/٠٨/٢٧نوسانگزارش
16 | 1
متناوب١٢:٤١ - ١٣٩٧/٠٨/٢٧نوسان داشتنگزارش
30 | 1
روح القدس١٠:١١ - ١٣٩٧/٠٧/٢٩روح الامین ، جبرئیل ، شبکه هوشمندی الهی ، شبکه شعور کیهانی، پل ارتباطی بین جزء و کل ( جزء = انسان ، کل= خدا ) ، ملک جاری کننده ی فیض الهی فیض روح ا ... گزارش
21 | 1
عنان١٤:٤٩ - ١٣٩٧/٠٦/٢٩در فرهنگ لغات عرفانی به معنای "اختیار " است.گزارش
46 | 1
رای١٦:٥٨ - ١٣٩٧/٠٦/١٨اعتقاد حقیقیگزارش
16 | 1
کون و مکان١٤:١٣ - ١٣٩٧/٠٦/١٨جهان دوقطبی منظور از جهان دوقطبی، جهانی که بر اساس تضاد است . مثل روز و شب ، مرد و زن ، تجزیه و ترکیب ، عمل و عکس العمل ، منفی و مثبت ، خوب و بد ، زش ... گزارش
80 | 1
کیفیت٠٢:٣٥ - ١٣٩٧/٠٦/١٤بخش باطنی کمیّت ؛ که غیر قابل اندازه گیری است . مثلاً نماز هم کمیت دارد و هم کیفیت . کمیتش احکام است که شرایط لباس و جهت و تعداد رکعت و . . . و کیفی ... گزارش
32 | 3
فخرفروشی٠٢:٢٢ - ١٣٩٧/٠٦/١٤عرضه ی منیّت به دیگران . ارائه ی برتری نسبت به دیگران. گزارش
51 | 1
فاز١٣:١٤ - ١٣٩٧/٠٦/١٠هر مرحله از ساخت و ساز که در اصطلاح عرفانی ، هرمرحله از پشترفت فهم و ادراکات انسان در مسیر یا سیر و سلوک عرفانی بکار برده می شود .گزارش
23 | 3
زهد٠٢:٣٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٧خوداری و پرهیز کردن زاهدی به نوعی ریاضت کشیدن در راه خدا است . اما عارف بواسطه ی اینکه به ادراکات و الهاماتی رسیده است ، تمام کارهایش در راه خدا با ... گزارش
37 | 1
مبرا١٦:١٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤سبحان الله عما یصفون خداوند از هر صفتی ( و اسمی ) مبرا است . یعنی او نامی ندارد . و اسماء الهی در بی نامی او مستتر است . یعنی اسماء الهی وجه او یا ... گزارش
18 | 1
سماء٠٢:٥٧ - ١٣٩٧/٠٥/٣١معنی عرفانی سماء ، آگاهی و یا اطلاعات . معنی سماوات در قرآن ، صندقچه ی اطلاعات هفت آسمان .گزارش
25 | 1
سبکبار٠٢:٤٥ - ١٣٩٧/٠٥/٣١سبک وزن فارغ آسوده به اصطلاح عرفانی ، سبکبار به کسی گفته می شود که از قید و بندهای زمینی فارغ شده است و میتواندبرسر کوی یار پرواز کند. ما را به چ ... گزارش
16 | 0
شهوار٠٢:٣٨ - ١٣٩٧/٠٥/٣١۱. هرچیز خوب و گران مایه. ۲. ویژگی آنچه درخور و لایق شاه باشد. ۳. ( قید ) با حالت شاهانه شهوار. [ ش َهَْ ] ( ص مرکب ) مخفف شاهوار. هر چیز که لایق ... گزارش
9 | 0
وادی١٥:٥٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣وادی معنی عرفانی وادی : مرحله ایی از رنج غربت ، تنهایی و سرگردانی است ؛ که میتواند از طریق رسیدن به معرفت ( الهام ، وحی ، شهود و. . . ) به آن مرحله ... گزارش
64 | 1
تناسخ١٨:٣٧ - ١٣٩٧/٠٤/٢٣نگاهی به تناسخ یکی از انواع تفکرات بشری دربارهی سرنوشت پس از مرگ، �تناسخ� است که به نقل مورخین، ریشه در آیین های مختلف هندی از جمله آیین های بودا، ه ... گزارش
124 | 1
تعبدی١٧:٢٢ - ١٣٩٧/٠٣/٢٢تعبدی از روی بندگی و اجباری پرستش تعبدی یعنی پرستشی که بدون دانستن از چرایی پرستش، فرد بایدانجام دهد و فردبدون دانستن "حقیقت پرستش خداوند" ، آن را ... گزارش
46 | 1
تیزروی١٨:٢٦ - ١٣٩٧/٠٢/٢٦تیزروی =غضباک سریع الحساب الله و سریع الحساب چشم آسایش که دارد از سپهر تیزروی ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی ساقی =خدا سپهر تیزروی کنایه از ... گزارش
12 | 0
ایاک٠٣:٣٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢کلمه ایی که بتواند ایاک را معنی کند شاید به جرات گفته شود که وجود نداشته باشد !! اما نزدیکترین کلمه ایی را که میتوان گفت "مطلقا" است . ایاک نستعین ی ... گزارش
69 | 1
پروپوزال٠١:٥٧ - ١٣٩٧/٠١/٢٠پیشنهاده یا پروپوزال ، پیشنهادی را که به صورت مکتوب و مدون در قالبی مشخص به شخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش ارائه می شود، پیشنهاده یا پروپوزال می گ ... گزارش
87 | 2
عصر برده داری مدرن١٣:٣٨ - ١٣٩٦/١٢/٠٣عصر برده داری مدرن چیست؟ گرچه دوره ی برده داری مدت هاست تمام شده است اما عصر برده داری مدرن بسیار پیچیده تراست و به زودی بشر به سمتی می رود که قدرت ... گزارش
21 | 0
خدا١٤:٥١ - ١٣٩٦/١١/١٨خدا به معنی به خود آمدن به خودآمدن یعنی رسیدن به کمال رسیدن به کمال یعنی رسیدن به کیفیت هستی و خود رسیدن به کیفیت هستی و خود یعنی رسیدن به وجه الله ... گزارش
129 | 4
جبرئیل١٤:١٥ - ١٣٩٦/١١/١٨ملک وحی ، روح القدوس، شبکه هوشمندی الهی ، شبکه شعور الهی ، روح الامینگزارش
30 | 1
پاپ کوییز٠٢:٥١ - ١٣٩٦/١١/٠٤آزمون های کوتاهی هستند که در طول ترم، بدون اطلاع قبلی دانشجویان ودرفواصل زمانی نامنظم جهت ارزشیابی تکوینی دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرند. برگز ... گزارش
7 | 0
شبکه شعور کیهانی٢٠:٥٥ - ١٣٩٦/١١/٠١هوشمندی حاکم بر جهان هستی، اینترنت کیهانی ، شبکه شعور الهی ، روح القدوس ، روح الامین ، جبرئیلگزارش
16 | 0
وجود خارجی١٧:٤٠ - ١٣٩٦/١١/٠١بودش بیرونی گزارش
28 | 0