دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٨,٢٦٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٢٢
لایک
لایک
١,٨٦٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢١٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

در پاسخ به دوستانی که میگویند ترکیست شیونگ نو ( آوانگاری سازگار با گویش چینی بر پایه گزارش سیما چیان از واژه خیَئونَ اوستایی ) یک کنفدراسیون قبیله ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٣

در پارسی میانه ( ساسانی ) به دیس فِرَگَرت بوده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

خربزه در پارسی میانه ( ساسانی ) :خَربوزَک امروزه:خربزه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

اِشکال در پارسی میانه ( ساسانی ) :دوشواری ، انآسانی ، اَخِواری امروزه :دُشواری ، ناآسانی ، اَخِواری ( ناخِواری )

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

اشراف در پارسی میانه ( ساسانس ) :وَزورگان امروزه:بزرگان

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.