دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٠٧٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٧٤٦
لایک
لایک
١١٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧

stop

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه

برگرداندن چیزی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠

هدف گذاری

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٠

bad things

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٣

انسان هایی که ظاهر خشن ولی قلب مهریانی دارند

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I think the new employer is a rough diamond.
دیدگاه
٣

من فکر میکنم کار فرمای جدید یک فرد خشن با قلب مهربان است

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Jane's new boyfriend was rather a rough diamond but we liked him anyhow.
دیدگاه
٢

دوست پسر جدید جین یک انسان خشن با قلب مهربان بود ولی بهر حال ما او را دوست داریم.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The worker appears to be a very rough diamond.
دیدگاه
٢

بنظر میرسد که این کارگر ظاهر بسیار خشن ولی قلب مهربانی دارد

تاریخ
٤ سال پیش
متن
She's a rough diamond.
دیدگاه
٢

او ظاهر خشن ولی قلب مهربانی دارد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He doesn't care what he wears, but his brother likes to be fashionable.
دیدگاه
٥

برای او مهم نیست چه بپوشد , ولی برادرش دوست دارد شیک پوش باشد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.