ویدا ب

ویدا ب Vida. b

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهeinkorn٢٣:٥٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٥گندم تک دانهگزارش
9 | 0
stationary٠٠:١٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٢( تخصصی ) ( در اداره پست ) پاکتنامه ها، تمبر، کارت پستال و . . .گزارش
14 | 4
opossum٢٠:٠٠ - ١٣٩٨/٠٤/٣٠ساریگ ( از کیسه داران که اندازه ای در حدود موش تا گربه دارند و برای دفاع، خودش را به مردن می زند )گزارش
23 | 1
solution١٨:٢٠ - ١٣٩٨/٠٤/٣٠Caves of solution غارهای آبیگزارش
9 | 3
fertility٠١:٤٤ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤تولید، خلاقیتگزارش
12 | 0
seldom equaled٠١:٤١ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤نظیر آن به ندرت دیده شده کم نظیرگزارش
9 | 0
starred١٩:٤٦ - ١٣٩٨/٠٤/١٦ستاره بودنگزارش
12 | 0
ویدا١٨:٤٤ - ١٣٩٨/٠٤/١٦به ترکی یعنی پیچ ⚙️🔩 به فارسی یعنی دو پیکر ⚔️💪🏻 به کانادایی یعنی رو شنایی 🌟⭐️ به اسپانیایی یعنی زندگی ❤️❤️ قربون اسمم برم که از همه جا ریشه ... گزارش
124 | 3
broth١٣:٥٦ - ١٣٩٨/٠٤/١٥( نجوم ) مواد معدنی حل شدهو ترکیب شده با آب موجود در سیارات یا قمرهاگزارش
2 | 1
beheading١٤:٢٤ - ١٣٩٨/٠٤/١٢گردن زدن سر بریدن گزارش
5 | 0
take it for granted١٢:٤١ - ١٣٩٨/٠٤/١١Accept sth true without thinking about itگزارش
21 | 1
absessed٠٩:٥٤ - ١٣٩٨/٠٣/١١( adj ) to think and be worried a lot about Sthگزارش
7 | 0
get over١٨:٢٥ - ١٣٩٨/٠١/١٥نمیتونم از این شوک بیرون بیامگزارش
30 | 2
ارتمیس١٤:٠٨ - ١٣٩٧/١١/٠٧اسم آرتمیس ایرانی نیست یونانی هست امایی که آر داره اولش اسمهای یونانی نه فارسیگزارش
46 | 30
stormy٢١:٢٩ - ١٣٩٧/١١/٠٢یخبندان، کولاکگزارش
2 | 1
awful١٥:١١ - ١٣٩٧/١٠/١١فجیحگزارش
30 | 4
very much١٤:٤٨ - ١٣٩٧/١٠/١١بسیار "خیلیگزارش
51 | 1
ویدا٠٠:٣٠ - ١٣٩٧/٠٧/٣٠mivida وla vida در زبان اسپانیایی یعنی زندگی , mivida =darling , sweetheart , love of my life , honeyگزارش
138 | 1
ویدا٢٣:٤٦ - ١٣٩٧/٠٧/٢٩mividA وlA vida در زبان اسپانیایی یعنی زندگی , mivida=darling , love of my life , sweetheart honey گزارش
145 | 1
athletic field١٤:٥٣ - ١٣٩٦/١٠/١١زمین مسابقه دوگزارش
9 | 5
pickpocketing١٠:٥٨ - ١٣٩٦/٠٤/٢٩جیب بُریگزارش
14 | 0