دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦,٤١٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٨٧
لایک
لایک
٦٩٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٧٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

کوشش

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

صمیمانه. تنگاتنگ

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

Involved = شامل شدن، درگیر شدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

خود محقق کننده. تحقق بخشید به چیزی توسط خود شخص

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٥

سهام. Stock market =بازار سهام

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.