دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٩٣٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٧٠٢
لایک
لایک
١٩٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

ترالی اورژانس برای حمل و نقل و استفاده از تجهیزات اورژانسی در مراکز درمانی استفاده می شود.

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

در اصطلاح بیمارستانی به کسی که دچار ایست قلبی شده است.

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

و شرکا مثلا شرکت فلان و شرکا

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

فرم های رضایت نامه پزشکی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

آشتی بودن حرف زدن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.