٢ رأی
تیک ٨ پاسخ
١,٥٤٩ بازدید

کدوم درسته؟ (بوجود) آمدن      یا     (  به وجود) آمدن؟ صرفا برای افزایش اطلاعات کاربران

٦ ماه پیش
٠ رأی

به وجود آمدن صحیحه

٣ ماه پیش