١ رأی
٢ پاسخ
٢٢٩ بازدید

تلفظ صحیح کلمه عدالت چطور هست؟ از چه ریشه عربی هست؟؟

٣ ماه پیش