دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣١٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦,٠٧٥
لایک
لایک
٢٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢٧
رتبه
رتبه در بپرس
٢,٣٩٨
لایک
لایک
١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

فاقد شواهد علمی

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

۱. ارزشهای جاودان

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

۱. جانبدار ۲. طرفدار

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

۱. رفتار مطبوعات ۲. برخورد مطبوعات

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

دلیل اصلی معروفیت

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٣ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٦١ بازدید

کدوم درسته ؟ people is  یا  people are 

٣ ماه پیش
١ رأی

People are

٣ ماه پیش