٠ رأی
٠ پاسخ
٩ بازدید

بیماری لو گهریگ به انگلیسی چی میشه ؟ علائمش چیه ؟

١٧ ساعت پیش
٢ رأی
٠ پاسخ
٨ بازدید
١ رأی
٧ پاسخ
١٦٩ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان

پراکندگی های   آبی پلیمر های هیدروفیل  از نظر رئولوژی دارای چه نوع رفتاری هستن ؟

٢ روز پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٢٥ بازدید
١ رأی
٤ پاسخ
٣٣ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٥٦ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٣٥ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٤٣ بازدید

علائم "سندرم مارفان"  چیا هستن و درمان هایی که تجویز میشه چیه ؟

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٠ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٣٣ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١٩ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٥ بازدید
٢ رأی
٣ پاسخ
٦٥ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
٣٧ بازدید
٣ رأی
٣ پاسخ
٤٩ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٣٣ بازدید

ایا  رابطه  ای بین   کشیدن سیگار و ریزش موی ژنتیکی وجود داره ؟

١ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٢ بازدید

معنی اصطلاح  " Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)"  در علم پزشکی چیه ؟

١ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٣٧ بازدید

"فوبیای جای تنگ "اسمش چیه ؟ و چه درمان هایی داره ؟

١ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٩ بازدید

"misophonia "  یک اختلال روانیه یا بیماری؟ چه راه هایی برای درمانش هست ؟

١ ماه پیش
٣ رأی
٥ پاسخ
١٠٣ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٣٩ بازدید
چند گزینه‌ای

در آناستاموز شریانی مغز پوزیشن مریض و نوع دسترسی جراحی چگونه است؟

١ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٨٨ بازدید
چند گزینه‌ای

 کدام گزینه درمان موفقیت امیز کاتاراکت را به خوبی نشان می دهد ؟

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥١ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥٤ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٦ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٩ بازدید
٣ رأی
١ پاسخ
٧٣ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٢ پاسخ
٤٨ بازدید
چند گزینه‌ای

 کدام گزینه در مورد فتق اینگوینال غیر مستقیم نادرست است ؟

٢ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٤٧ بازدید
چند گزینه‌ای

 کدام گزینه در مورد دریچه ها درست نیست ؟

٢ ماه پیش
٣ رأی
٢ پاسخ
٦١ بازدید
چند گزینه‌ای

 همه گزینه ها در مورد دستکش به عنوان یکی از وسایل محافظت شخصی در اتاق عمل صحیح است به جز ؟

٢ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٦٦ بازدید
چند گزینه‌ای

در مورد عملکرد سیستم سمپاتیک کدام مورد درست است ؟تحریک این سیستم موجب:

٢ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٨ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام جمله در ارتباط با استریل کردن ابزار و محل قرار گیری ان ها جهت استریلیزاسیون صحیح نمی باشد ؟

٢ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٤٩ بازدید
چند گزینه‌ای

چرا در اسیدوز ،اغما در فرد بروز می‌کند( احتمالی است )؟

٢ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٣ پاسخ
٧٧ بازدید

ترجمه ی روان برای اصطلاح  "Don't count your chickens before they hatch."

٣ ماه پیش
٣ رأی
١ پاسخ
١١١ بازدید
چند گزینه‌ای

 باریک‌ترین بخش روده ی بزرگ مربوط به کدام کولون می باشد ؟

٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٦٦ بازدید

کاربرد  "داروی هپارین"  چیه ؟ در چه مواقعی استفاده میشه ؟

٣ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٤٠ بازدید
چند گزینه‌ای

 کدام تست میزان کلسیم موجود در شریان های کرونری را اندازه گیری کرده و میتواند شدت بیماری را با ان مشخص کرد ؟

٣ ماه پیش
١