١ رأی
تیک ١٦ پاسخ
٣٦٠ بازدید
چند گزینه‌ای

من یه شعری رو خوندم. اون شعر اسمش سیر و پیاز بود.  توی یکی از مسرح های این شعر کلمه ازهار به کار برده شده بود. برام سوال شد که یعنی چی ؟ توی دیکشنری آبادیس گشتم ، اما به نتیجه نرسیدم. راستش وقتی که داشتم دیکشنری رو می‌خوندم به کلمه گل‌ها و گیاهان رسیدم  و برای همین اومدم اینجا رو چهار گزینه‌ای کردم ممنونم.

٤ ماه پیش
٠ رأی

(مسرح) غلطه،مصرع  درسته🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٧ پاسخ
٤١٢ بازدید

دوستان "فر" (تشدید داره ولی نمی تونم بذارم) توی سرود ملی یعنی چی؟

٥ ماه پیش
٠ رأی

اینجا معنی فراوانی و زیاد شدن یا بیشتر شدن رو داره.

٤ ماه پیش