دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٣,١٠٥
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٤٩
رتبه
رتبه در بپرس
١,٣٥٨
لایک
لایک
٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٢ رأی
٠ پاسخ
٧٧ بازدید
چند گزینه‌ای

من خوانم ایں شعر ِ اقبال لاھوری و در مصرعہ اول لفظ: بسائی می نہ دانم از چہ مصدر ایں ساخت شد و این چہ  واژه و چہ معنی دارد عالم آب و خاک را بر محک دلم بسای روشن و تار خویش را گیر عیار این چنین

٤ ماه پیش
٣ رأی
٢ پاسخ
٢٠٢ بازدید
چند گزینه‌ای

در کتاب ہائے لغت   می خوانم کہ اسم الفاعل   ساختہ می شود از   بن مضارع بہ اضافہ  ندہ   و قبل ازیں زیر می اید ،، خوان + ندہ : خوانِندہ ،، ولیکن در لغت نامہ دہخدا   ایں واژہ   نوشتہ بہ زبر   ،، فتحہ ،،، خوانَندہ ای معاملہ   چیست

٥ ماه پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.