دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٠ رأی
١ پاسخ
١٧١ بازدید

خوشیم ندی غم نیداوه ده رفتم؟؟ ساقی پیکه کم پر که فیدای جام و ده  فرتم؟؟؟

٥ ماه پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.