دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٧٣٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٢٩٣
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٦٢
رتبه
رتبه در بپرس
١,١٢٧
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

جوهر آبی: مایع نوشتنی به رنگ آبی، به همین قیاس: جوهر بنفش، جوهر قرمز، جوهر مشکی.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.