٢ رأی
تیک ٨ پاسخ
١,٥٤٦ بازدید

کدوم درسته؟ (بوجود) آمدن      یا     (  به وجود) آمدن؟ صرفا برای افزایش اطلاعات کاربران

٦ ماه پیش
٣ رأی

به وجود آمدن
درسته

٦ ماه پیش