دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

I come trough from this hard problem

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
How did the problem come about in the first place?
دیدگاه
٠

مشکل در مکان اول چطور اتفاق افتاد؟

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
Your words must't transgress the local laws .
دیدگاه
٠

سخنان شما نباید حقوق محلی را زیر پا بگذارد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.