دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٢٢٩
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٥١٣
لایک
لایک
٦٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٤٨
رتبه
رتبه در بپرس
١,٣٧٧
لایک
لایک
٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

جا خالی دادن و فرار کردن

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٤

من اماده ام. Baby whatever it takes me, I'm down for the ride=هر اتفاقی هم که بیفته من براش امادم

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٣

It's going down=داره اتفاق میفته Finally it's going down tonight =بالاخره امشب داره اتفاق میفته

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٢

Keep sb down=جلوی پیشرفت کسی را گرفتن

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٥

عوامل_دست اندرکاران

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
Such ingrained prejudices cannot be corrected easily.
دیدگاه
٠

چنین تعصباتی را که ریشه دوانده اند نمیتوان به راحتی اصلاح کرد

تاریخ
٤ ماه پیش
متن
What we acquire without sweat we give away without regret.
دیدگاه
٠

ان چه را که بدون زحمت و عرق ریختن بدست می اوریم بدون پشیمانی هم از دست میدهیم

تاریخ
٤ ماه پیش
متن
They spiced their conversations and discussions with intrigue.
دیدگاه
٠

گفتگو و بحث های انها با چاشنی توطئه و دسیسه همراه بود

تاریخ
٤ ماه پیش
متن
Fifty is a lot of people to cater for!
دیدگاه
٠

پنجاه نفر تعداد زیادی ادمه که بخوایم پاسخگو باشیم ( چیزی براشون فراهم و براورد کنیم )

جدیدترین پرسش‌ها

٣ رأی
تیک ٣ پاسخ
١١٤ بازدید

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.