دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٤,٨٧٣
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٢ رأی
تیک ١٤ پاسخ
٢,٣٣٨ بازدید

تفسیر این شعر خیام چیه ؟ قوم متفکر منظور چه کسانی است . قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان فتاده در راه یقین می‌ترسم از آن که بانگ آید روزی کای بی‌خبران راه نه آنست و نه این

٥ ماه پیش
رأی

مطلقِ «قوم متفکر» مد نظر شاعر نیست؛ در نظرگاه خیام،انسان ها با دیدگاههای مختلف، در  سرگشتگی بین انتخابها و افکار خویشند و عمرشان در شک و گمان و وهم و یقین بین این عقیده و تفکری دیگر تلف می شود و ...

٥ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
١,٤٩١ بازدید

تلفظ مجمل چیست؟ 

٩ ماه پیش
٠ رأی

مُجْمَل تلفظ می‌شود. به معنی مختصر

٩ ماه پیش