منو
Mohammad Hossein

Mohammad Hossein

عضو از ٢ ماه پیش
امتیاز کل
١٨
رتبه کل
١٥,٥٦٧
رتبه کل
لایک
١
لایک
دیس‌لایک
٠
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٤,٩١٨
لایک
لایک
١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
A gale was blowing from the east.
دیدگاه
١

باد شدید از شرق می وزید

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
She was a monster. For one thing, she really enjoyed cruelty.
دیدگاه
٠

او یک هیولا بود. یک دلیلش اینکه از بی رحمی واقعا لذت می برد.

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
Although a minor character, she is integral to the play.
دیدگاه
٠

اگر چه ( نقش ) او یک شخصیت جزئی است، اما او یک عنصر اساسی برای نمایشنامه است.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.