دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧١
رتبه
رتبه در دیکشنری
١١,٧٩٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢
رتبه
رتبه در بپرس
٥,٩٠٨
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
He will take over Class 9801 next week.
دیدگاه
٠

او مسئولیت کلاس 9801 را هفته بعد به عهده خواهد گرفت.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.