منو
فپل

فپل

عضو از ٢ ماه پیش
امتیاز کل
٨٢٥
رتبه کل
٢,٩٢١
رتبه کل
لایک
٧
لایک
دیس‌لایک
١
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧٦٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣,٠٨٦
لایک
لایک
٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٦٧
امتیاز
رتبه در بپرس
٢٨٦
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٦

یک نغزک/نکته با آبادیس: بنابر دستور فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پسوند �ـواره� به انتهای واژه می چسبد. هوشواره

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.