دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٧١
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤,٧٩٥
لایک
لایک
٥٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٧٥
رتبه
رتبه در بپرس
٩٦٣
لایک
لایک
٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

رحمت. شکوه

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

ناز و عشوه. مقدس Boys will fall for girl’s gracious ( grace ) style” پسرا برای ناز و عشوه ی دخترا جون میدن “Brad smiled nervously and said, ‘Hail Ma ...

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
١

آوردن مطلبی بدون منبع اثر

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
١

دستبرد یا سرقت ادبی آوردن یا اعلام مطلبی بدون عنوان صاحب تحقیق یا محقق یاصاحب اثر یا اعلام محتوای علمی دیگران بنام خود

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

بادکنک. اشاره به وخیم بودن ورشد خطر درخطربودن افراد داریک فضای رو به زوال

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
The chanting inside the temple stopped.
دیدگاه
٠

ذکر در معبد متوقف شد

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
The suspect was found to have prior arrests.
دیدگاه
٠

مظنون قبلاً دستگیر شده بود.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٣ رأی
تیک ٥ پاسخ
٢٠٩ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان

در تصمیم گیری های اخلاقی و سطوح توسعه ی اخلاقی "دیگرانِ مرجع" به چه کسانی میگویند ؟

٣ هفته پیش
٢ رأی

ایشان کسانی هستندکه الگوهای  رفتاری راتدوین وبه عنوان هنجار به جامعه ارایه می دهند وجامعه نسبت به انجام آن مسئول هستندو موردسوال قرار خواهندگرفت.

٣ هفته پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٨ بازدید

Could you cut your own arm off?

٣ هفته پیش
٢ رأی

در اینجا تاکیدرا میرساند.گویی فردی در سردوراهی تصمیم  گیری را تهدیدمیکندکه درصورت انجام خطر بزرگتریا تهدیدمرتغع میگردد.

٣ هفته پیش