مها سالمی

مها سالمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbish١٩:٤٢ - ١٣٩٨/١٠/٢٧حالت مودبانه Bitchگزارش
39 | 1
low key١٢:٥٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٢به ترتیب کاربرد معنایی: ۱. پیش پا افتاده، کم اهمیت، قابل اغماض ۲. نامحسوس، یواشکی، بی سر و صدا، در چشم نبودن، بدون جلب توجه ۳. خودداری، به رو نیاوردن ... گزارش
85 | 1
fucked١٩:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/١٨به محاق رفته چیزی که همراه باد، به مقصد فنا میرود.گزارش
37 | 1
out of love٢٠:٣٩ - ١٣٩٨/٠٩/١٥برآمده از عشق، برخاسته از دل، بخاطر عشقگزارش
18 | 1
dirty mind٢٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢منحرف ( از لحاظ فکری )گزارش
39 | 1
ulzzang١٩:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤خوش قیافه، خوش چهره تلفظ صحیحش �Aljjang� هست.گزارش
46 | 1
gatekeeper١٢:٣٨ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤به شخصی که معیار های خودش رو داره و با هر چیزی موافقت نمیکنه هم اصطلاح gatekeeper گفته میشه.گزارش
62 | 1
substance٢٢:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/٢٣از نظر من: ماهیت، جوهره، سرشتگزارش
97 | 1
immune١٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٨/٢٣You're immune to sports نسبت به ورزش مقاومت نشون میدیگزارش
14 | 1
interrupt١٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/٢٣به معنی وسط حرف پریدن هم هست. موقع گفتن حرفی که فعلا جاش نیست گفته میشه.گزارش
39 | 1
interrupt١٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٨/٢٣I'm sorry to interrupt ببخشید که دخالت میکنم. عامیانه: فصولی مو ببخشگزارش
34 | 1
memoir١١:٥٥ - ١٣٩٨/٠٨/٢٣Biographyگزارش
16 | 1
selca٠٠:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/٢٢سلفی؛ خویش انداز ترکیب selfie و camera که به تازگی در کشور های شرق آسیا باب شدهگزارش
87 | 1
ikr١١:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/٢٠مخفف i know right خوب میدونم، میفهممت، درک میکنم گزارش
69 | 1
yucky١٤:١٧ - ١٣٩٨/٠٨/١١کوفتیگزارش
12 | 1
مازیار فلاحی٢٣:٣٤ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥پدرِ باران، آقای عاشقانه هاگزارش
32 | 1
irreligion٠٩:٠٤ - ١٣٩٨/٠٧/٢٧بی دینی دین ناباوری دین ناخواهی دقت داشته باشید با بی خدایی متفاوت هست.گزارش
12 | 1
اتئیست٠٩:٠١ - ١٣٩٨/٠٧/٢٧بی دینی یا دین ناخواهی لزوماً با بی خدایی برابر نیست !گزارش
62 | 2
usk٢٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦مخفف you should know باید بدونی؛ بهتره بدونی مثال! YSK I'll rip you in half بهتره بدونی قراره بزنم نصفت کنم!گزارش
18 | 1
FTW٢١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦مخفف fu*k the world مثال: I hate everything FTW از همه چی متنفرم؛ گند بزنن دنیارو ____________________ همچنین مخفف for the win ورزشکارا به حالت نیش ... گزارش
18 | 1
dae٢١:٤٦ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦مخفف Does anyone else مثال! DAE dip their pasta in ketchup? کسی هم هست که مثه من ماکارانی شو همش سس گوجه کنه؟گزارش
7 | 1
IMO٢١:٤٣ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦مخفف in my opinion نظر منو بخوای، بنظرم، از نظر منگزارش
30 | 0
RT٢١:٣٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦مخفف Retweet همون ریتوئیت در توییترگزارش
12 | 0
dftpa٢١:٣٦ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦تو چتها و کامنتها بکار میره. مخفف Don't forgot to be awesome مثال: See u later, dftba میبینمت!یادت نره بترکونی!گزارش
7 | 0
otp٢١:٣٤ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦مخفف one true pairing زوجی که مردم بیشتر از بقیه دوستدارش هستن. برای مثال لیلی و مجنون زوج محبوبتری نسبت به ویس و رامین هستن. یک مثال متداول: ویکوک ... گزارش
131 | 1
tbh٢١:٢٨ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦TBH مخفف to be honest راستشو بخوای؛ حقیقتش؛ رک بگمگزارش
110 | 0
irl٢١:٢٦ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦IRL مخفف in real life مثال: I would love to meet you IRL خوشحال میشم تو زندگی واقعی ببینمت ( تو مجازی مصطلحه )گزارش
16 | 0
amap٢٠:٥٣ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦مخفف As much as possible تا جایی که ممکنه. تا حد امکانگزارش
12 | 0
AH٢٠:٥١ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦مخفف at home مثال: - Where r u? کجایی؟ - ah! خونه م مخفف ترین حالت موجود!گزارش
16 | 2
AIR٢٠:٥٠ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦AIR مخفف As I remember همونطور که یادمه ( اینجوری یادمه ) ( تاجایی که یادمه )گزارش
12 | 1
aight٢٠:٤٨ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦همون all right هستش ولی تو چت ها و کامنت ها بصورت aight متداولهگزارش
41 | 0
2n8٢٠:٤٦ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦مخفف tonight امشبگزارش
2 | 0
2mor٢٠:٤٥ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦مخفف tomorrow به شکل 2moro هم نوشته میشهگزارش
5 | 0
2ez٢٠:٤٤ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦مخفف: Too easy یعنی: خیلی ساده ست یا غمت نباشهگزارش
7 | 0
rumi١٨:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦حضرت مولاناگزارش
14 | 1
jopping١٣:٥٩ - ١٣٩٨/٠٧/٢٦Jopping ترکیبی غیر رسمی از Popping Jumping . . . تقریبا برای اولین بار ترانه سرای آهنگ Jopping این ایده رو به کار گرفت همونطور که مشاهده میکنید: “c ... گزارش
44 | 0
holy٢٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠٧/٢٢بصورت خودمونی برای تاکید روی کلمه ی خاصی بکار میره. برای مثال: !my nephew is a HOLY terror پسر خواهرم یه جونور به معنی واقعی کلمه ست!گزارش
18 | 1
aegyo١٨:٤٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٣اگیو بودن = کسی که ( بیش از حد ) طنازانه و خرامان رفتار یا صحبت میکنه.گزارش
57 | 1
terrified١٩:١٨ - ١٣٩٨/٠٧/١٢ترس عمیق. ترسی که تمام وجود کسی رو گرفتهگزارش
57 | 2
ith٠٢:٠٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠٤ith مخفف i think یعنی: گمونم، فکر کنمگزارش
18 | 1
asl٠٠:٤٠ - ١٣٩٨/٠٧/٠٢( عامیانه ) مخفف As hell مثال: How was your weekend? - Bad asl اخر هفته ت چطور بود؟ - بد عین جهنم!گزارش
25 | 1
YA٠٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠٧/٠٢( عامیانه ) مخفف You, your Get out of ya phone ! سرتو از گوشیت بیار بیرونگزارش
126 | 2
RN٠٠:٠٥ - ١٣٩٨/٠٧/٠٢( عامیانه ) مخفف right now Are you kidding me rn؟ الان داری باهام شوخی میکنی؟!گزارش
78 | 1
jungkook١٧:٣٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣jung : راست و مستقیم kook : کشور نام یکی از اعضای بی تی اسگزارش
108 | 2
jeon١٧:٢٣ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣یکی از نام های خانوادگی رایج در کره به معنی برنجگزارش
9 | 1
taehyung١٧:٢٢ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣tae : برتر hyung : موفق ته هیونگ : برتر و موفق نام V یکی از اعضای بی تی اسگزارش
391 | 2
jimin١٧:٢٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣ji : دانش min : آسمان، بهشت جیمین : دانش بهشتی نام یکی از اعضای بی تی اسگزارش
370 | 1
hoseok١٧:١٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣ho : نماد seok : بخشیدن هوسوک : نماد بخشیدن نام جی هوپ یکی از اعضای بی تی اسگزارش
46 | 0
yoongi١٧:١٣ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣yoon : مروارید سرخ gi : آن، او یونگی : آن مروارید سرخ - - - - - - - - - - - - - - - - نام شوگا یکی از اعضای بی تی اسگزارش
51 | 0
jin١٧:١١ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣به معنی ارزشمند و گرانبها نام یکی از اعضای بی تی اسگزارش
108 | 0