دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٣٤١
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٩٤
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢
رتبه
رتبه در بپرس
٣,٥٦٣
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

1. اساسا متفاوت 2. متفاوت به صورت بنیادین

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.