تینوش میرزاده

تینوش میرزاده مترجم زبان انگلیسی - روسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهkipper tie١٢:٤٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥کراوات بسیار پهن ( 13 - 11 سانتی متر ) که در بریتانیا از اواسط دهه 60 تا اواخر دهه 70 مد بود.گزارش
2 | 0
pet groomer١٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣تربیت کننده حیوان خانگیگزارش
2 | 0
service industry١١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣صنعت خدماتیگزارش
0 | 1
subnational٢٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥محلی - بومیگزارش
9 | 0
motherhood and apple pie١٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥"مادری و پای سیب " استعاره است وبه چیزی اطلاق می شود که به خوب بودن پذیرفته شده است ولی حرف زدن بر ضد آن نادرست است.گزارش
0 | 0
artificial shortage١٩:٢٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤کمبود اقلام علیرغم وجود تکنولوژی برای تولید آنها.گزارش
2 | 0
iron١٥:٥٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣صفت. نیرومندگزارش
7 | 3
coda١٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/١٠بخش نهاییگزارش
2 | 0
product backlog١٢:٤١ - ١٣٩٩/٠١/١٠محصول اولویت بندی شدهگزارش
0 | 0
clarification١٥:٥٩ - ١٣٩٨/١٢/١٣تبیینگزارش
5 | 1
recurring expenditure١٠:١٥ - ١٣٩٨/١١/٠٨هزینه ثابت، به غیر از مالیات و مخارج اضافی دیگر - non - recurring expenditure به معنی هزینه های مالیات و مخارج اضافی دیگر می باشد.گزارش
0 | 0
beam buckling١١:٤٢ - ١٣٩٨/١٠/٢٣خمش تیرکگزارش
2 | 0
اصحاب دعوی١٣:٠٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢party to a disputeگزارش
0 | 0
aging٠٨:٥٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٦( حسابداری ) طبقه بندی خواباندن شراب و غیرهگزارش
2 | 1
phytonutrient٢٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤ماده مغذی گیاهیگزارش
5 | 0
اطلاع رسانی٠٢:٤٩ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤Inform - Report - Messagingگزارش
7 | 0
اطلاع رسانی٠٢:٤٧ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤Noticeگزارش
5 | 1
فرسودگی٠٢:٤١ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤Burnoutگزارش
5 | 0
laesioenormis١٣:٣٠ - ١٣٩٨/٠٣/٢٩حقوق - ضرر فروشنده درقبال فروش با قیمت پایین تر از عرف بازارگزارش
2 | 0
نهاده١٩:٢٣ - ١٣٩٨/٠٣/٢٤Inputگزارش
25 | 2
dupuytren٠٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٣/٢٢دوپویترن ( نام پزشک )گزارش
9 | 0
reflexologist٠١:٥٠ - ١٣٩٨/٠٣/٢٢انعکاس درمانیگزارش
7 | 1
naturopathic١٤:٣١ - ١٣٩٨/٠٣/٢١درمان کننده از راه طبیعی ( به جای دارو و جراحی و غیره ) , کیادرمانگری naturopath کیا درمانگرگزارش
7 | 0
frotteurism١٩:٠٠ - ١٣٩٨/٠٣/١٩مالش دوستی ( مالیدن آلت تناسلی در مقابل فرد دیگر )گزارش
14 | 1
exhibitionistic١٣:٠٦ - ١٣٩٨/٠٣/١٩خود نمایی، عورتنماییگزارش
14 | 0
paraphilic١٢:٥٥ - ١٣٩٨/٠٣/١٨انحرافات جنسیگزارش
18 | 0
script١٦:٠٩ - ١٣٩٨/٠٣/٠٩( روانشناسی ) شرح اتفاقاتگزارش
83 | 1