دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٤٧٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٤٧
لایک
لایک
١,٢٢٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٨٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

کاهوس

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

طبق داستان های ارمنستانی وقتی که ژ اِ ژ آله حرکت می کند ابر سیاه می شوند باران می آید و هندو کله ظهور می کند

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢

شعر غضنفر شاه کاشانی آیس پک آیس پک آیس پک تمبر تک تمبر تک

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

بار = بور= دور= شور= شعور

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

ما انار خواهیم

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.