منو
تهمورس دیوبند

تهمورس دیوبند

عضو از ٩ ماه پیش
امتیاز کل
٨٥٣
لایک
٨٠
لایک
دیس‌لایک
١٢
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٧٢٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٥٣
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٧٢٧
لایک
لایک
٨٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
١٥

گاهی دو بیماری یک علامت مشترک دارند مانند این که در سرماخوردگی هم تب کردن هست و در سرطان هم تب کردن هست، در این جا پزشکان می گویند این دو بیماری در ع ...

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٧

طول و طویل: درازا و دراز. عرض و عریض: پهنا و پهن. عمق و عمیق: ژرفا و ژرف. حجم و حجیم: ستبرا و ستبر. بوس به همه.

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٥

نشأت و ناشی و منشأ: سرچشمه گرفتن و سرچشمه گرفته و سرچشمه. بوس به همه.

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٣

آقای عطار، محمدعلی: بسیاری از واژگان قرآن پارسی بوده است که در زبان تازی راه یافته است چون: فردوس: پردیس. سراج: چراغ. کنز: گنج. نهی: نه. جند: گن ...

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٥

تقریباً، حدوداً، نسبتاً: کمابیش، کم وبیش. بوس به همه. من شیفته ی شاهنامه ام چون زیبا یافتمش.

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.