برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سوشیانت ناشناس

سوشیانت ناشناس سلام : ) به سایتم سر بزنید : )

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 این فعل به معنای رفتن است.
Allez-vous یعنی بروید
Vas-tu یعنی برو
این فعل در جاهای دیگر معانی زنده باد ، پیروزی و .. می دهد.
برای مثال:
١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

2 معنی این واژه خودمانی یعنی 3 تا ماشین پشت سر هم .
در بازی شطرنج هم به جای هیولای پیاده ای یا اژدهای سرباز ها و .. این واژه استفاده می شود
١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

3 کلمه ای فارسی عامیانه برای گفتگو های دوستانه و خطاب کردن شخص هست.
همان بابا ولی در حالت باو .
١٣٩٩/٠٦/٣٠
|