دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٧٥٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٨٤٤
لایک
لایک
١٨٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
١

سهیلا مهرزاد ثمرین هستم معادل �تفرقه انداختن - تفرقه افکندن�را پیشنهاد می دهم

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه

سهیلا مهرزاد ثمرین هستم معادل �بیچاره� را پیشنهاد می دهم

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٠

سهیلا مهرزاد هستم معادل �بیچاره� را پیشنهاد می دهم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

پارکبان

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

به قولِ

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.