حمزه هلاکوئی

حمزه هلاکوئی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهprivacy policy٠١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩سیاست محرمانگیگزارش
0 | 0
unprotected sex٠٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٨/٠٢آمیزش جنسی ناامن ( بدون استفاده از کاندوم ) رابطه جنسی محافظت نشدهگزارش
0 | 0
sum and substance١٩:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣مجموع و مضمون در رابطه با مفهوم کلی و خلاصه چیزی که بیان می شودگزارش
2 | 0
the united states code١٥:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩کد ایالات متحده آمریکاگزارش
0 | 0
fsia٢٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧Foreign Sovereign Immunities Act قانون مصونیت دولت های خارجیگزارش
0 | 0
foreign sovereign immunities act٢٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧قانون مصونیت دولت های خارجیگزارش
0 | 0
lineal relationship٢٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧رابطه ارثی، رابطه نسبیگزارش
0 | 0
electronic case file٠٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧حقوق: فایل پرونده الکترونیک به صورت مخفف ECF نوشته می شودگزارش
0 | 0
ecf٠٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧حقوق: مخفف Electronic Case File یا فایل پرونده الکترونیکگزارش
0 | 1
working month٢٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠ماه کاری؛ ماهی که مطابق تقویم باشد به استثنای روزهای تعطیل عمومی و تعطیلات آخر هفتهگزارش
0 | 0
ticket٢٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩در حیطه فناوری اطلاعات، وبسایتهای ارائه خدمات سرویسهای ابری و از این قبیل به معنی �درخواست پشتیبانی� می باشدگزارش
9 | 0
home٠١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨در پایگاه های وب و برنامه های موبایل به معلی �صفحه اصلی�گزارش
2 | 0
state run١٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦مترادف دیگر آن: Government - run context: This shall be called the Red Cross Prominent, a government - run program at the national levelگزارش
0 | 0
no thanks٢١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٨کاربرد آن در رد مؤدبانه به یک پیشنهاد یا درخواست است؛ "ممنونم ولی من علاقه ای به این موضوع ندارم" شخص اول: قهوه میل دارید؟ شخص دوم: نه، ممنونمگزارش
0 | 0
payment processor٢١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٨پردازشگر پرداختگزارش
0 | 0
vary١١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٤( حقوقی/فعل ) تغییر جنبه های . . .گزارش
0 | 0
bound by١٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/١٤( حقوقی ) ملزم بهگزارش
2 | 0
supervised release١٥:٢٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٢حقوق جزا: آزادی تحت نظارتگزارش
0 | 0
marked shift١٨:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٣١تغییر مشخص / تغییر محسوس / تغییر چشمگیر e. g. There has been a marked shift back towards complementary medicine as an appropriate prevention and trea ... گزارش
0 | 0
influences٢٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٩عوامل مؤثرگزارش
18 | 0
almost as though١٨:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٠در واقع انگار کهگزارش
0 | 0
as though١٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٠کما اینکهگزارش
5 | 0
canvas shoes١٥:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧کفش کتانیگزارش
0 | 0
exotic fruits١٩:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥میوه های غیربومیگزارش
0 | 0
sticker١٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥به نظر من اگر زمینه مورد استفاده شکلهایی است که در انجمن ها و اپلیکیشن ها استفاده می شود واژه �نشان� یا �نشانک� منظور را بهتر می رساند در سایر موارد ... گزارش
2 | 0
in contrast١٥:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٩در تقابلگزارش
2 | 0
post corona١٧:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/٢١پساکروناگزارش
0 | 0
pool resources٠٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/٢١تجمیع منابعگزارش
7 | 1
self quarantine١٨:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٠خودقرنطینگیگزارش
0 | 0
هزاره سوم١٩:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٠٦third millenniumگزارش
5 | 0
convert into٢٠:١١ - ١٣٩٩/١١/٠٥تبدیل شدن از چیزی به چیزی دیگرگزارش
16 | 0
مخاطبین١٨:٢٩ - ١٣٩٩/١١/٠٤Audiencesگزارش
7 | 0
royalty free٢٠:٥٥ - ١٣٩٩/١١/٠٢بدون پرداخت بهره ی مالکانه یا هزینه ی پروانه ( منبع: ویکی پیدیا فارسی )گزارش
2 | 0
whois٢٠:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٣پرس وجوی دامنه: آدرس IP یا اطلاعات دامنه، مالکیت، تاریخ ثبت نامگزارش
9 | 1
ping٢٠:١٥ - ١٣٩٩/١٠/١٣تاخیر زمانیگزارش
14 | 1
preloaded١٩:٥٦ - ١٣٩٩/١٠/١٣از پیش بارگذاری شدهگزارش
7 | 0
asus١٥:٢١ - ١٣٩٩/١٠/١٣ایسوسگزارش
7 | 1
permissions١٤:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/١٣مجوزها، دسترسی هاگزارش
12 | 0
rule١٧:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٨دستورالعملگزارش
5 | 1
در نهایت١٩:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٥eventuallyگزارش
21 | 0
در نهایت١٩:١٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٥Finallyگزارش
23 | 1
سامان بخشیدن٢٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢٨Organize / Organizingگزارش
7 | 0
subsidiary٢٢:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٨زیرمجموعهگزارش
32 | 0
legal recourse١٦:٥٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧راه حل حقوقیگزارش
5 | 0
foreknowledge١٦:٥٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٣پیش دانسته هاگزارش
5 | 0
easy to understand٢١:٠٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٢آسان فهمگزارش
5 | 1