برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حاکم میربلوچزهی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ترش ابی ها گلامای میربلوچزهی ها بودند ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|