منو
sitarow

sitarow

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٢,٣٢٢
لایک
٢٤١
لایک
دیس‌لایک
٤٤
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٢٦٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٣٢٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٢٦٧
لایک
لایک
٢٤١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢١

ناموسا

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٨

درگاه، درگاه اینترنتی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٠

عصبانیت ناشی از گرسنگی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

حواست باشه که. . . .

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

غیر علنی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.