رسم آزادی

رسم آزادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهواله١٢:١٩ - ١٣٩٧/٠٧/٠٥واله یعنی اندوهبار ازچله به چله همه درواله ی ماتم درچهره توحیدشکست آیه ی ماتم آنکس که دلم به قامتش زیروزبربود برساحت چله ها کشد پرده ی ماتمگزارش
21 | 1
ای بوی هرچه گل٠٧:٥٥ - ١٣٩٧/٠٦/١٦یعنی پیام عاطفی والدین به فرزندخود 🌈🌸🌺🌻🌼🌈🌹🌷🍀🌱🌈 اول از روی ادب ای گل بی خارسلام دوم ازروی محبت به تودارم پیغام - - - - - - - - - - - - - - ... گزارش
25 | 0
درون کلاس هر معلم١٩:٠١ - ١٣٩٧/٠٦/١٥یعنی دراین خاک، دراین خاک ، دراین مزرعه پاک ، به جزمهر، به جزعلم دگربذری نکاریم. پس درون کلاس هر معلم، هزاران آینده روشن نشسته است.گزارش
21 | 0
بذر وجود کودکان١٧:٠٠ - ١٣٩٧/٠٦/١٥یعنی کودکان، گلهای عطرآگینی هستندکه بذروجودشان باهم فرق دارد پس از گل بنفشه. . . . . . . . انتظار لاله بودن واز گل لاله. . . . . . . . . انتظارسنبل ب ... گزارش
18 | 0
به احترام پدر ازجای برخیز٠٧:١٧ - ١٣٩٧/٠٦/١٥یعنی پدر ومعلم تو پرورش دهنده به نوعی خدای زمینی توهستند. ازکلام نورانی معصوم ( ع ) فرمود: به احترام پدر و معلم خود از جای برخیز اگرچه پادشاه باشی.گزارش
18 | 0
افتادگی اموز اگر طالب فیضی٠٧:٠٧ - ١٣٩٧/٠٦/١٥یعنی مانند درخت باش هرچه پُربارتر، سربه زیرترگزارش
37 | 0
ادب مردبه ز دولت اوست٠٧:٠١ - ١٣٩٧/٠٦/١٥یعنی به کوچکترها محبّت کنیدبه بزرگترها احترام بگذارید.گزارش
67 | 6
نشان از قامت رعناته بینم١٩:٣٧ - ١٣٩٧/٠٦/١٣یعنی الهی، چون توحاضری چه جویم وچون توناظری چه گویم به قول باباطاهربه دریا بنگرم دریاته بینم به صحرابنگرم صحراته بینم؛به هرجابنگرم کوه و درودشت نشان ... گزارش
28 | 0
خدا خدا گفتن مجازی٠٧:١١ - ١٣٩٧/٠٦/١٣یعنی رازو نیاز لفظی وظاهری من، این همه برکت و رحمت ومغفرت دارد، اگر بامعرفت خدا خدا بگویم خداوند خشنودومن رستگارخواهم شد. ان شاءاللهگزارش
30 | 0
کار امروز به فردا مسپار٠٦:٣٧ - ١٣٩٧/٠٦/١٣الهی، یک عمرامروز رابه فردابردم؛توفیقم ده که حالِ فردا رابه امروز آورم!یعنی خدایا کمکم کن تابتوانم زمان را مدیریت کنم!گزارش
30 | 1
باشلوق١٢:٢٠ - ١٣٩٧/٠٦/١١یعنی شیربها، درقدیم مرسوم بود ازطرف خواستگاروجهی به عنوان باشلوق درنظر می گرفتند.گزارش
48 | 0
باشلق٠٩:٢٩ - ١٣٩٧/٠٦/١١یعنی شیربها درقدیم مرسوم بود به خانواده دختر مبلغی را به عنوان باشلوق تعیین می کردند.گزارش
34 | 1
اب حیات١١:٠٢ - ١٣٩٧/٠٦/١٠یعنی درصراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. . . درهمین رابطه دوبیتی از امام راحل دارد که معظم له فرمود *********** این شیفتگان که در صراطند همه *** جوین ... گزارش
48 | 1
اکسیر٠٠:٢٤ - ١٣٩٧/٠٦/١٠ در افسانه ها آمده که خضر نبی به همراه ذوالقرنین سال ها در ظلمات به دنبال آب حیات گشت. خضر به آب دست پیدا کرد و از آن نوشید و عمر جاویدان یافت. اما ه ... گزارش
53 | 0
راز دل١٢:٢٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨2 الهی راز دل را نهفتن دشوار است یعنی خدای من ای همه هستیم چه گویمت که ندانی! وچگونه وکجا پنهانش کنم که تونخوانی!گزارش
46 | 1
i dont say youre god١١:٠٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨. . . So, tell us yourself, o'Ali: Who are you !? یعنی، ﻧﻤﻰ گویم ﺗﻮ ﺧﺪﺍ هستی !! ﭘﺲ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻯ ﻋﻠﻰ : ﺗﻮ کیستی ؟!. . . . . جورجی جرداق نویسنده ... گزارش
46 | 1
ید طولا٠٠:٤٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨یعنی مصداق رهبر فرزانه انقلاب، دستش داد اما عَلم غدیرهمچنان بالاست ونام علی ( ع ) برتارک تاریخ می درخشد. دست حق آمد و زدبرسر سودایی ما* خون تو گشت ... گزارش
51 | 1
پناه هر بی پناه٠٧:٠٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٧بسیاری از عرفا در تفسیر این حدیث می گویند: همه موجودات در تمام لحظات محتاج خداوند هستند و این احساس نیاز هر چند به زبان ظاهری بیان نشود، ولی همه ... گزارش
48 | 1
بهداشت در قران١٧:٤٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦بهداشت یعنی پیشگیری قبل از درمان. هزینه های هنگفت مردم بابت دوا ودکتر ، نتیجه عدم رعایت سه کلمه "قرآنی "است. کلوا واشربوا ولاتسرفوا محققان ومفسرا ... گزارش
51 | 1
شفاعت٠١:٠٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦یعنی یک رابطه معنوی میان شفاعت کننده وشفاعت شونده ازاینجا روشن میشود شفاعت، تغییری دراراده ی پروردگارنسبت به شفاعت شونده نمی دهد. این شفاعت شونده اس ... گزارش
71 | 1
گفتن اه١٢:٥٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥برخی بر این باورند �آه� از دو حرف�الف� و �ه� ترکیب یافته است، این دو حرف هر کدام به ذات خداوند اشاره دارند؛ البته هر کدام به لحاظ صفتی از صفات خداوند ... گزارش
57 | 1
الهی راز دل را نهفتن دشوار است١٦:٣٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤یعنی خدای من من از توام ، روح تودروجودمنه، چه گویمت که ندانی! وچگونه وکجا پنهانش کنم که تونخوانی!. . . . . . رسم آزادیگزارش
62 | 1
قیاس مع الفارق٠١:١٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤ یعنی قیاسی که هیچگونه تطابقی با یکدیگر نداشته باشندنه ازحیث ذات ونه صفات ونه جنس. بطورمثال:شیطان حق است. خداخالق حق است. امر شیطان به آدم که بخور ... گزارش
78 | 2
هارمونی١٤:٣٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠١هارمونی ( هماهنگی ) دانش ترکیب سازشها و قواعد ارتباط و اتصال آنهاست. اصولا از دانش هارمونی علاوه بر موسیقی در سایر هنرها نیزاستفاده می شود.گزارش
87 | 1
برقاشی٠٤:٢٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠١یعنی دور همی که گرمایش با گرمای آفتاب عجین شده است. یکی از سرگرمی های مردمان پاسارگاد، دیدار یکدیگر در کوی و برزن و گپ زدن است، زمستان ها که کار و ... گزارش
69 | 0
ازفاق تا وفاق٠١:٥٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠١یعنی شکاف نوک خودنویس که اگر بین نوک فاصله نبود جوهر به روانی سرقلم نمی رسید.گزارش
76 | 0
ظل افتاب٠١:٣٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠١تابش شدید آفتاب، گرمای زیادگزارش
80 | 1
جمع اضداد١٠:٣٥ - ١٣٩٧/٠٥/٣٠یعنی دوچیز ضدهم ، ضرورتادرکنارهم، همدیگر را تکمیل کنند.گزارش
120 | 1
ید طولا٠٦:١٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩ دست حق آمد و زدبرسر سودایی ما* خون تو گشت بهای دل دریایی ما* ای که دستت زده برمُهریدالهی او* ید طولای توشدعزت پویایی ما*. . . تقدیم به شما مردم ولا ... گزارش
80 | 1
اصلاحیه دوبیتی٠٠:٥٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩دست حق آمد و زدبرسر سودایی ما/دست تو گشت بهای دل دریایی ما/ای که دستت زده برمهر یدالهی او/دست طولای توشدراز شکوفایی ماگزارش
76 | 1
دست تقدیر٠٠:٥٣ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩یعنی انسان اختیار دارد ( نه اختیارتام ) سرنوشتش را خودش رقم بزند. مصداق آیه 11 سوره رعد است که می فرماید �ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیرواما بانفسه ... گزارش
74 | 0
سرنوشت١٦:٣٦ - ١٣٩٧/٠٥/٢٨یعنی دست تقدیرهمان قضا وقدرالهی است.گزارش
85 | 1
مهندسی معکوس٢٣:١١ - ١٣٩٧/٠٥/٢٧مهندسی معکوس ( به انگلیسی: Reverse Engineering ) به علمی گفته می شود که از پاسخ به سؤال می رسند. . . یادآوری دهه اول انقلاب درحال جنگ داخلی وخارجی ده ... گزارش
83 | 1
عروه الوثقی٠٧:٥٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٦دستگیره محکم، راه مستقیم، یعنی راهی که "انبیاء، شهداء، صدیقین وصالحان"هستند. دست تقدیر زند برسر سودایی ما دست تو گشته بهای دل دریایی ما ای که مهرش ... گزارش
92 | 1
شایسته سالاری١٢:٣٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٤"مفهوم شایسته سالاری براعمال ضوابط و بکارگیری علم و منطق درتمامی انتخابها و انتصابها بویژه پست های کلیدی وحساس دلالت دارد. . . .گزارش
97 | 1
صبح ظفر٠١:٢١ - ١٣٩٧/٠٥/٢٤�برفرس تندرو هرکه تورادید گفت� این علم سرخ را باد کجا می برد!؟ نوروز راچه باشکوه مسما کند علی هر شب تا به صبح ظفردعا کند علی گرچه دستش چو علمدار نینو ... گزارش
90 | 1
مفاخره٠١:١٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٤مفاخرت: یعنی به همدیگرفخرکردن وبه خودنازیدن مصداق حدیث مفاخره ( ( حضرت علی ( ع ) وهمسرش حضرت زهرا ( س ) ) درمحضر مبارک پیامبر اسلام صلوات الله علیه ... گزارش
94 | 1
علمدار با وفا٠٩:٠٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣نوروز چه باشکوه مسما می کند علی هر شب تا صبح ظفردعا می کند علی گرچه دستش همچو علمدار کربلاست بر وعده های خویش وفا می کند علیگزارش
85 | 1
مناظره١٥:٢٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢١مباحثه کردن درباره ی حقیقت و ماهیت چیزی، یا با هم سؤال و جواب کردن است� و به تعبیر دیگر مکالمه و گفت وگویی است دوطرفه که هر طرف با استدلال و ارائه ی ... گزارش
97 | 1
بیدارباش کودک درون٢٢:٤٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠یعنی پنج گام تا بیداری کودک درون:1 - پاسخ منفی را قبول نکنید2 - همه چیز قابل مذاکره است، 3 - خیلی سریع تغییر مسیر بدهید، 4 - هر روز با 5 نفر جدید آشن ... گزارش
85 | 1
سحرخیزی١٨:٥٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠مفهوم سحرخیز باش تا کامروا شوی یعنی هارمونی وهماهنگی میان نغمه های عاشقانه "عقل وذهن ودل وجان آدمی است. به نوعی بیدارباش کودک درون است.گزارش
97 | 1
خیرکثیر١٦:١٦ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠دختران نیمی از دنیاهستندونیم دیگر رامی سازند.گزارش
87 | 1
کودک درون١٢:٥٦ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠یعنی تو کودک درونت کشف کنی، نیمه گمشده ات خودخواهدآمد. ان شاءاللهگزارش
103 | 1
بازی های کودکانه٠٦:٤٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠قایم باشک یا قایم موشک ( که در میان پاره ای از پارسی زبانان 'چشم گیرک' هم خوانده می شود ) ، یک بازی است که در آن یکی از افراد برای مدتی مشخص چشم هایش ... گزارش
92 | 1
کودک پنهان٠٦:١٦ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠یعنی تو کودک درونت کشف کنی، نیمه گمشده ات خودخواهدآمد. ان شاءاللهگزارش
90 | 1
مثبت اندیش١١:٤٢ - ١٣٩٧/٠٥/١٩یعنی کسی که بتواند عقل فلسفی اش در راستای عقل فطری اش هدایت کند. به عبارت بهترکسی که بتواند ذهن ناخودآگاه و ضمیرخودآگاهش همسونماید. گزارش
99 | 1
سید السفراء الثقلین١٩:٥٥ - ١٣٩٧/٠٥/١٨فرازی از وصیت نامه سیدالسفراء ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است و د ... گزارش
117 | 1
ارکان کعبه٠٦:٢٦ - ١٣٩٧/٠٥/١٨تحقیقات فلکی نشان می دهد که ارکان کعبه درست به سمت چهار جهت اصلی ( شرق، غرب، شمال و جنوب ) قرار گرفته است. قبله مرکز ثقل زمین است. بعبارتی مرکز زمین ... گزارش
97 | 1
کعبه مرکزثقل زمین٠٢:٠٠ - ١٣٩٧/٠٥/١٨یعنی قیام امام از مرکز تعادل زمین اتفاق می افتد. نازنینا؛ نفسی اسب تجلی زین کن/ که زمان گوش به زنگ است و زمین چشم به راه/گزارش
90 | 1
اولین نقطه خشکی١١:٣١ - ١٣٩٧/٠٥/١٧یعنی گسترش زمین ازسرزمین مکه مکرمهگزارش
94 | 1