برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رسم آزادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 واله یعنی اندوهبار

ازچله به چله همه درواله ی ماتم
درچهره توحیدشکست آیه ی ماتم


آنکس که دلم به قامتش زیروزبربود
برساحت چله ها ...
١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

2 یعنی پیام عاطفی والدین به فرزندخود
🌈🌸🌺🌻🌼🌈🌹🌷🍀🌱🌈
اول از روی ادب ای گل بی خارسلام
دوم ازروی محبت به تودارم پیغام
---------------- ...
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

3 یعنی دراین خاک،دراین خاک ،دراین مزرعه پاک ،
به جزمهر،به جزعلم
دگربذری نکاریم.
پس درون کلاس هر معلم، هزاران آینده روشن نشسته است.
١٣٩٧/٠٦/١٥
|

4 یعنی دراین خاک،دراین خاک ،دراین مزرعه پاک ،
به جزمهر،به جزعلم
دگربذری نکاریم.
پس درون کلاس هر معلم، هزاران آینده روشن نشسته است.
١٣٩٧/٠٦/١٥
|

5 یعنی کودکان،گلهای عطرآگینی هستندکه
بذروجودشان باهم فرق دارد
پس از گل بنفشه........انتظار لاله بودن
واز گل لاله.........انتظارسنبل بودن < ...
١٣٩٧/٠٦/١٥
|

6 یعنی پدر ومعلم تو پرورش دهنده به نوعی خدای زمینی توهستند.
ازکلام نورانی معصوم (ع)فرمود:
به احترام پدر و معلم خود از جای برخیز اگرچه پادشاه با ...
١٣٩٧/٠٦/١٥
|

7 یعنی مانند درخت باش هرچه پُربارتر، سربه زیرتر ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

8 یعنی به کوچکترها محبّت کنیدبه بزرگترها احترام بگذارید. ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

9 یعنی الهی،چون توحاضری چه جویم وچون توناظری چه گویم به قول باباطاهربه دریا بنگرم دریاته بینم به صحرابنگرم صحراته بینم؛به هرجابنگرم کوه و درودشت نشان ا ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

10 یعنی رازو نیاز لفظی وظاهری من، این همه برکت و رحمت ومغفرت دارد،
اگر بامعرفت خدا خدا بگویم خداوند خشنودومن رستگارخواهم شد.ان شاءالله
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

11 الهی،یک عمرامروز رابه فردابردم؛توفیقم ده که حالِ فردا رابه امروز آورم!یعنی خدایا کمکم کن تابتوانم زمان را مدیریت کنم! ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

12 یعنی شیربها، درقدیم مرسوم بود ازطرف خواستگاروجهی به عنوان باشلوق درنظر می گرفتند. ١٣٩٧/٠٦/١١
|

13 یعنی شیربها درقدیم مرسوم بود به خانواده دختر مبلغی را به عنوان باشلوق تعیین می کردند. ١٣٩٧/٠٦/١١
|

14 یعنی درصراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست...درهمین رابطه دوبیتی از امام راحل دارد که معظم له فرمود
***********
این شیفتگان که در صراطند همه *** ج ...
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

15
در افسانه ها آمده که خضر نبی به همراه ذوالقرنین سال ها در ظلمات به دنبال آب حیات گشت. خضر به آب دست پیدا کرد و از آن نوشید و عمر جاویدان یافت. ام ...
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

16 2 الهی راز دل را نهفتن دشوار است

یعنی خدای من
ای همه هستیم
چه گویمت که ندانی!
وچگونه وکجا پنهانش کنم
که تونخوانی!
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

17 ...So, tell us yourself, o'Ali:
Who are you !?
یعنی،
ﻧﻤﻰ گویم ﺗﻮ ﺧﺪﺍ هستی !!
ﭘﺲ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻯ ﻋﻠﻰ : ﺗﻮ کیستی ؟!.....جورجی جرداق ن ...
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

18 یعنی مصداق رهبر فرزانه انقلاب، دستش داد اما عَلم غدیرهمچنان بالاست ونام علی (ع)برتارک تاریخ می درخشد.


دست حق آمد و زدبرسر سودایی ما*
خو ...
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

19 بسیاری از عرفا در تفسیر این حدیث می‌گویند:
همه موجودات در تمام لحظات محتاج خداوند هستند
و این احساس نیاز هر چند به زبان ظاهری بیان نشود،
...
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

20 بهداشت یعنی پیشگیری قبل از درمان.
هزینه های هنگفت مردم بابت دوا ودکتر ،
نتیجه عدم رعایت سه کلمه "قرآنی "است.
کلوا
واشربوا
ولاتسر ...
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

21 یعنی یک رابطه معنوی میان شفاعت کننده وشفاعت شونده
ازاینجا روشن میشود شفاعت، تغییری دراراده ی پروردگارنسبت به شفاعت شونده نمی دهد.
این شفاعت ش ...
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

22 برخی بر این باورند �آه� از دو حرف�الف� و �ه� ترکیب یافته است، این دو حرف هر کدام به ذات خداوند اشاره دارند؛ البته هر کدام به لحاظ صفتی از صفات خداوند ... ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

23 یعنی خدای من
من از توام ،روح تودروجودمنه،
چه گویمت که ندانی!
وچگونه وکجا پنهانش کنم
که تونخوانی!......رسم آزادی
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

24
یعنی قیاسی که هیچگونه تطابقی با یکدیگر نداشته باشندنه ازحیث ذات ونه صفات ونه جنس.بطورمثال:شیطان حق است.
خداخالق حق است.
امر شیطان به آدم که ...
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

25 هارمونی (هماهنگی ) دانش ترکیب سازشها و قواعد ارتباط و اتصال آنهاست.
اصولا از دانش هارمونی علاوه بر موسیقی در سایر هنرها نیزاستفاده می شود.
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

26 یعنی دور همی که گرمایش با گرمای آفتاب عجین شده است.

یکی از سرگرمی های مردمان پاسارگاد، دیدار یکدیگر در کوی و برزن و گپ زدن است، زمستان ها که ک ...
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

27 یعنی شکاف نوک خودنویس
که اگر بین نوک فاصله نبود جوهر به روانی سرقلم نمی رسید.
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

28 تابش شدید آفتاب،گرمای زیاد ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

29 یعنی دوچیز ضدهم ،ضرورتادرکنارهم،همدیگر را تکمیل کنند. ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

30
دست حق آمد و زدبرسر سودایی ما*
خون تو گشت بهای دل دریایی ما*

ای که دستت زده برمُهریدالهی او*
ید طولای توشدعزت پویایی ما*... تقدیم به ...
١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

31 دست حق آمد و زدبرسر سودایی ما/دست تو گشت بهای دل دریایی ما/ای که دستت زده برمهر یدالهی او/دست طولای توشدراز شکوفایی ما ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

32 یعنی انسان اختیار دارد (نه اختیارتام) سرنوشتش را خودش رقم بزند.مصداق آیه 11 سوره رعد است که می فرماید �ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیرواما بانفسهم�، ... ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

33 یعنی دست تقدیرهمان قضا وقدرالهی است. ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

34 مهندسی معکوس (به انگلیسی: Reverse Engineering) به علمی گفته می شود که از پاسخ به سؤال می رسند...یادآوری
دهه اول انقلاب درحال جنگ داخلی وخارجی
د ...
١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

35 دستگیره محکم،راه مستقیم،یعنی راهی که "انبیاء،شهداء،صدیقین وصالحان"هستند.

دست تقدیر زند برسر سودایی ما
دست تو گشته بهای دل دریایی ما

...
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

36 "مفهوم شایسته سالاری
براعمال ضوابط و بکارگیری
علم و منطق
درتمامی
انتخابها و انتصابها
...
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

37 �برفرس تندرو هرکه تورادید گفت� این علم سرخ را باد کجا می برد!؟
نوروز راچه باشکوه مسما کند علی
هر شب تا به صبح ظفردعا کند علی
گرچه دستش چو عل ...
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

38 مفاخرت: یعنی به همدیگرفخرکردن وبه خودنازیدن
مصداق حدیث مفاخره((حضرت علی(ع)وهمسرش حضرت زهرا(س))
درمحضر مبارک پیامبر اسلام صلوات الله علیه وآله
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

39 نوروز چه باشکوه مسما می کند علی
هر شب تا صبح ظفردعا می کند علی
گرچه دستش همچو علمدار کربلاست
بر وعده های خویش وفا می کند علی
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

40 مباحثه کردن درباره ی حقیقت و ماهیت چیزی، یا با هم سؤال و جواب کردن است� و به تعبیر دیگر مکالمه و گفت وگویی است دوطرفه که هر طرف با استدلال و ارائه ی ... ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

41 یعنی پنج گام تا بیداری کودک درون:1-پاسخ منفی را قبول نکنید2-همه چیز قابل مذاکره است،3-خیلی سریع تغییر مسیر بدهید،4-هر روز با 5 نفر جدید آشنا شوید5-رو ... ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

42 مفهوم سحرخیز باش تا کامروا شوی
یعنی هارمونی وهماهنگی میان نغمه های عاشقانه "عقل وذهن ودل وجان آدمی است.
به نوعی بیدارباش کودک درون است.
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

43 دختران نیمی از دنیاهستندونیم دیگر رامی سازند. ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

44 یعنی تو کودک درونت کشف کنی، نیمه گمشده ات خودخواهدآمد.ان شاءالله ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

45 قایم‌باشک یا قایم‌موشک (که در میان پاره‌ای از پارسی زبانان 'چشم‌گیرک' هم خوانده می‌شود)، یک بازی است که در آن یکی از افراد برای مدتی مشخص چشم‌هایش را ... ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

46 یعنی تو کودک درونت کشف کنی، نیمه گمشده ات خودخواهدآمد.ان شاءالله ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

47 یعنی کسی که بتواند عقل فلسفی اش در راستای عقل فطری اش هدایت کند.به عبارت بهترکسی که
بتواند ذهن ناخودآگاه و ضمیرخودآگاهش همسونماید.
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

48 فرازی از وصیت نامه سیدالسفراء
ما مفتخريم كه كتاب نهج‌البلاغه كه بعد از قرآن بزرگترين دستور زندگي مادي و معنوي
و بالاترين كتاب رهايي‌بخش بشر ...
١٣٩٧/٠٥/١٨
|

49 تحقیقات فلکی نشان می دهد که ارکان کعبه درست به سمت چهار جهت اصلی (شرق، غرب، شمال و جنوب) قرار گرفته است.
قبله مرکز ثقل زمین است.بعبارتی مرکز زمین ...
١٣٩٧/٠٥/١٨
|

50 یعنی قیام امام از مرکز تعادل زمین اتفاق می افتد.
نازنینا؛ نفسی اسب تجلی
زین کن/

که زمان گوش به زنگ است و
زمین چشم به راه/
١٣٩٧/٠٥/١٨
|