رسم آزادی

 رسم آزادی سیمرغ شدوپرکشید

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهفرایند شخصیت٠٦:٥٣ - ١٣٩٨/١٢/١٣یعنی تأثیر نطفه ولقمه قبل از تولد ونقش تربیتی والدین، محیط واستادنیز در فرآیند شکل گیری شخصیت آدم تعیین کننده است. ************************ امیرالمؤم ... گزارش
0 | 1
شیوع من٢٣:٣٥ - ١٣٩٨/١٢/٠٩یعنی فراگیری من ذره ام و تو موج اقیانوسی من در کف تو تو با محیط مأنوسی غوغاست بروز من در قالب تو آن لحظه که دوستان را می بوسیگزارش
0 | 0
تربیت فرزند٠٦:٤١ - ١٣٩٨/١٢/٠٤یعنی، همان پرورانیدن ادب و اخلاق صحیح به فرزند است، تربیت خوب یعنی یاددادن سبک زندگی صحیح به فرزندان است، پاک تربیت کردن فرزند است. یعنی کودک را بگون ... گزارش
0 | 0
نذر نیاش٠١:٢١ - ١٣٩٨/١٢/٠٤یعنی، عطر معجزه از خالصانه ترین گلبانگ برمی خیزد. *************************************************سرّ توحید شکافت قصه پویایی ما درس تاریخ نوشت قدرت ... گزارش
0 | 0
فهم لحظه ها١٢:٥٠ - ١٣٩٨/١١/٣٠یعنی🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸زندگی فهم معنای لحظه هاست٬ برآنیم بامعنای لحظه٬ اندیشه را بارور کنیم. دردلهابذرشوق بکاریم، خلاّقیت ها را یاور باشیم ٬ تاد ... گزارش
0 | 0
حیات طیبه٢٢:١٩ - ١٣٩٨/١١/٢٩یعنی زندگی حقیقی که ظهور و شکوفایی اش را از ایمان و عمل صالح می گیردگزارش
0 | 0
نرگس١٣:٥٦ - ١٣٩٨/١١/٢٨نرگس همان نرجس است. نوه ی قیصر روم، مادر منجی عالم بشریت نرجس نام مادری است که باپرورش یک گل 313 دسته گل وسپس دنیارا گلستان خواهدکرد. *ن50 *ر200 ... گزارش
25 | 1
چشم صبور١٠:٠٦ - ١٣٩٨/١١/١٩یعنی، چشم هایتان برحرام ببندیدتا شگفتی های عالم را مشاهده کنید. یعنی*** به مسیرپشت سرت بیندیش تا قدمهای پیش روت مشخص شود.گزارش
0 | 0
روح بندگی٢٠:٠٨ - ١٣٩٨/١١/١٧یعنی، تنها چشمهای صبوروپاک می توانند نوری که انسان از قیدوبند آزاد می کندرا ببیند. ترجمان؛ایّاکَ نَعْبُدُ وَایّاکَ نَسْتَعین تنها تورا می پرستیم وت ... گزارش
0 | 0
چشم صبور١٧:٥٥ - ١٣٩٨/١١/١٧یعنی، تنها چشمهای صبوروپاک می توانند نوری که انسان از قیدوبند آزاد می کندرا ببیند. ترجمان�ایّاکَ نَعْبُدُوَایّاکَ نَسْتَعین تنها تورا می پرستیم ابت ... گزارش
0 | 0
وصیتنامه سیدالسفراء١٩:٠٠ - ١٣٩٨/١١/١٥✍❤👈 سیدالسفراء ثقلین یعنی سفیر اعظم خداوند حضرت امام راحل آن بزرگ پرچمدار ثقلین وطلایه دار اسفاراربعه . . . . 🇮🇷 ✍فرازی از وصیت نامه سیدالسفراء� ... گزارش
0 | 0
سیدالسفراء ثقلین١٨:٥٣ - ١٣٩٨/١١/١٥سیدالسفراء ثقلین یعنی سفیر اعظم خداوند حضرت امام راحل آن بزرگ پرچمدار ثقلین وطلایه دار اسفاراربعهگزارش
0 | 0
سیدالسفراءالثقلین٠٦:١١ - ١٣٩٨/١١/١٥یعنی سفیر اعظم خداوند حضرت امام راحل آن بزرگ پرچمدار ثقلین وطلایه دار اسفاراربعهگزارش
2 | 0
حکمت الهی١٩:٣٠ - ١٣٩٨/١١/١٣یعنی اگر مقوله غیبت و ظهور حضرت به طور دفعی و بدون هیچ زمینه ای واقع شود، مسلماً جوامع بشری تاب این تحول شدید را نخواهد داشت. بدین علت حکمت الهی مقتض ... گزارش
0 | 0
ادب حضورفرمانده٢٣:٤٠ - ١٣٩٨/١٠/٣٠انسان های بزرگ مانند خورشیدند برای تابیدن از کسی اجازه نمی گیرند. نه تنها اجازه نمی گیرند بلکه چون به مقام کن نائل شدند به قدرت دخل تصرف درامور دست پ ... گزارش
0 | 0
رسم شیدایی١١:٢٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٩یدطولای تو 🌺🌺🌺 سیر توحید شکفت قصه پویایی ما درس تاریخ نوشت قدرت یکتایی ما رسم شیدایی ماجام جهان بین بود گوهر جان بدم ای مونس یلدایی ما سروخو ... گزارش
2 | 0
تحلیل روز١١:١٦ - ١٣٩٨/١٠/١٧معنی تحلیل امروز: حضرت امام راحل ابهت آمریکا راباجمله معروفش شکست؛ آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. امروزشهادت سردار سلیمانی به دست خبیث ترین افراد ع ... گزارش
0 | 0
تاکی غم وصال بسوزد مرا جگر٠٣:٢٨ - ١٣٩٨/١٠/١٧یعنی زبان حال سردار دلها ست @@@ با درد بساز چون دوای تو منم در کس منگر که آشنای تو منم گر کشته شوی مگوکه من کشته شدم شکرانه بده که خون بهای تو منمگزارش
0 | 0
تحلیل امروز٢١:٤٢ - ١٣٩٨/١٠/١٤حضرت امام راحل ابهت آمریکا راباجمله معروفش شکست؛ آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. امروزشهادت سردار سلیمانی به دست خبیث ترین افراد عالم یعنی آمریکایی ... گزارش
0 | 0
عالم دخترمی سازد١٨:١٣ - ١٣٩٨/١٠/١١جایگاه واقعی زن در اسلام زمانی که دختر است، دروازه جنت رابرای پدرش باز میکند. زمانی که همسراست، دین شوهرش را تکمیل میکند. زمانی که مادر است، جنت زی ... گزارش
0 | 0
بصیرت٠٠:٥٧ - ١٣٩٨/١٠/٠٩بصیرت یعنی قدرت تشخیص بین خوب وخوبتر آنکه اول است بهترنیست، یعنی شاخص های بهتربودن لزوما زیبایی، ثروت، قدرت، تخصص و داشتن موقعیت اجتماعی نیست، چون آ ... گزارش
5 | 1
فریب٠٥:٣٠ - ١٣٩٨/١٠/٠٤فریب تربیت باغبان مخور ای گل که آب می دهد اما گلاب می گیردگزارش
2 | 1
مادبه الثقلانک یابن الحسین٠٥:٥٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٧تک تک قدم هایم آقا نذرظهورت می کنم آن لحظه های ناب راجمله نثارت می کنمگزارش
0 | 0
ماترکناک یابن الحسین١٠:٤٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٦یعنی مراعهدیست باجانان که تاجان دربدن دارم هواداران کویش راچوجان خویشتن دارمگزارش
0 | 0
مادبه الثقلین١٨:٢٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٤یعنی نذر هردوچشم یار ***** به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم بیاکزچشم بیمارت هزاران درد بر چینم اشاره به فرمایش حب الحسین یجمعناگزارش
28 | 0
مادبه٢٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٣یعنی سفره آرایی وضیافت دراصطلاح عام یعنی مهیاکردن، بسترسازی وفراهم کردن زمینه ها، ایجاد فرصت برای سایرین بطورمثال؛فلانی برسرسفره فلانی نشستهگزارش
2 | 0
خوش نقاب٠٧:٢٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠٢خوش نقاب؛یعنی کسی که دلخوش وامیدوارپشت پرده غیبت نشسته است. 👌خوش نقاب؛یعنی کسی که منتظر مردمان صالح است آنهایی که مفهوم شایسته سالارى را درجامعه مدن ... گزارش
0 | 0
خوش نقاب١٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٦/٣١👌خوش نقاب یعنی؛منتظران مصلح🔅"اصلاحگر"خودباید صالح"☯یعنی شایسته ی سالار"باشند. مه من نقاب بگشا زحریم کبریایی که بتان فرو گذارند اساس خودنماییگزارش
0 | 0
خوش غم٢١:٠٥ - ١٣٩٨/٠٦/٣٠یعنی زمانی که اراده شخصی ما درخواست خدا قراربگیرد. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخورگزارش
0 | 0
خوش مرگ١٣:٣٧ - ١٣٩٨/٠٦/٣٠یعنی کسانی که به جاودانگی می اندیشند. مرگ اگرمرداست گونزدمن آی تادرآغوشش فشارم تنگ تنگگزارش
0 | 0
خوش درد١٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٦/٣٠یعنی کسی که ازدرد لذت می برد. گرطبیبانه بیایی به سربالینم به دوعالم ندهم لذت بیماری را گزارش
0 | 0
برحاء١٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٩یعنی شدت تب حالتی شبیه بیهوشیگزارش
2 | 0
گنج مخفی١٤:٤٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٩یعنی در ذات حق گنج بی پایان نهفته است. خدا در روزعاشورا جلوه ای از گنج مخفی اش را رونمایی کرده است. من بخال لبت ای دوست گرفتارشدم چشم بیمارتورا دی ... گزارش
0 | 0
خال لب٢٣:٢٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٨من بخال لبت ای دوست گرفتارشدم چشم بیمار تورا دیدم وبیمارشدم . . . وفرداجلوه ای ازجمالش رابه رخ می کشد.گزارش
0 | 1
sweet love٢٠:١٦ - ١٣٩٨/٠٦/٠٨یعنی مادران نیمی ازدنیاهستندونیم دیگر رامی سازند. * عشق شیرین* مادرم داد به من درس وفاداری ر ا عشق شیرین توآمیخته شدباشیرمگزارش
9 | 1
در یتیم٢٠:٣٧ - ١٣٩٨/٠٦/٠٦یعنی گوهری که درون صدف دل نهفته باشد. معظم له فرمود: به بسم الله الرحمن الرحیم است که بینی نطفه ای"دریتیم"است ******** گوهراشکگزارش
5 | 0
زمزم عشق١٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٦/٠٥یعنی عشق پاک ، زلال وناب شاعری خوش ذوق چه لطیف گفت من قطره ام وتو روح اقیانوسی من با دل تو، توباسحرمانوسی زیباست طلوع عشق درساحل تو آن لحظه که آفتاب ... گزارش
0 | 0
مزه ی اشک٢٠:٤٩ - ١٣٩٨/٠٦/٠٣یعنی گریه باتوجه به حالات درونی فرد شکل می گیرد، جالب این که پنهان کردنی نیست و اولین کسی است که مزه اش رامی چشد.گزارش
0 | 0
بصیرت١٣:٤٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨بصیرت یعنی انتخاب بین خوب وخوبتر آنکه اول است بهترنیست آنکه بهتراست اول استگزارش
23 | 1
بصیرت٠٣:٥١ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨بصیرت یعنی انتخاب بین خوب وخوبترگزارش
9 | 2
far more present٠٧:٤٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٣یعنی مراتب حضور *** گربه ظاهرآدمی انسان بدی احمدو بوجهل را یکسان بدیگزارش
0 | 0
ادب حضور١٤:٠٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢روز روشن هرکه اوجوید چراغ عین جستن، کوریش دارد بلاغ درمیان روزگفتن روزکو؟ خویش رسواکردن است ای روزجو **** یعنی عالم محضرخداستگزارش
0 | 0
ادب حضور١٦:٥٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٨انسانهای بزرگ مانند خورشیدند برای تابیدن ازکسی اجازه نمی گیرند. نه تنهااجازه نمی گیردبلکه برای تحقق آیات الهی به مقام کن رسیده اند بدین معناکه امرزم ... گزارش
2 | 0
مقام کن٠٨:٢٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٨انسانهای بزرگ مانند خورشیدند برای تابیدن ازکسی اجازه نمی گیرند. نه تنهااجازه نمی گیردبلکه برای تحقق آیات الهی به مقام کن رسیده اند به این معناکه اجا ... گزارش
0 | 0
ثنویت١٣:٠٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٦زن ومرد ازدوتایی هایی است که ضدهم وبرای یکدیگر لازم وضروری هستندتابه تعادل برسند، به عبارتی هم کفوباشند تا ضمن حفظ ثبات و آرامش، باعث رشدوکمال شوند.گزارش
5 | 1
اعداد٠٠:٥٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٢کلمه"اعداد"یعنی تهیه کردن چیزی، تا انسان با آن چیز به هدف دیگری برسد. مثل هیزم وکبریت علت تهیه آتش است که اگر نبودانسان به هدف مطلوب خود نمی رسد. گزارش
7 | 1
fire at disposal١٣:٠٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٠یعنی کاری که ازحساسیت، دقت وفوریت لازم برخوردارباشد. . .گزارش
0 | 0
توکل بر خدا٠٨:٥١ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦توکل یعنی اعتمادبه خدای سبحان وایمان به اینکه همه اسباب برمحوراوست. البته منافاتی ندارد بااسباب ظاهری که انسان برای رسیدن به اهداف خودسببیتش مشخص شده ... گزارش
0 | 0
resort١٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥یعنی به خداتوکل کردن، چه بسا اسباب دیگری است که ماازآن آگاهی نداریم. . . سبب تام وتمامی که هرگزازمسببش تخلف نمی پذیردوحامل اراده خدای سبحان است آن ... گزارش
23 | 21
توکل٠٩:١٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥یعنی بایدبه خدا اعتماد کرد، با در نظرگرفتن اسباب وبدانداسباب ظاهری نمونه ای بیش نیست، . . .گزارش
0 | 1