دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٢,١٩٩
لایک
لایک
١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢٤
رتبه
رتبه در بپرس
٢,٦٤٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

ICU : Intensive Care Unit

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

طاق زدن خودمون

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.