منو
شیما

شیما

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٣,٨٦٠
لایک
٣٩٠
لایک
دیس‌لایک
٢٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٨٢٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٨٦٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٨٢٣
لایک
لایک
٣٩٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٦

به جز اون گذشته از اون

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٢

غیبش زده گم و گور شده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٧

برو سر اصل مطلب

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٧

مخروبه خرابه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٦

مخلفات

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.