دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٩٧٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٢٨
لایک
لایک
٥١٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩

پناهگاه، مامن، مکان امن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١

To be buffed ضربه گیر بودن، ضد ضربه شدن.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٨

جایزه بگیر

دیدگاه

دمای رنگ همبسته

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٠

خط حرکت

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
How do you account for the fact that unemployment is still rising?
دیدگاه
١٥

شما برای این حقیقت که نرخ بیکاری در حال افزایش است چه توجیهی دارید؟

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.