منو
شهرزاد تاجیک

شهرزاد تاجیک

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٤,٧٤٢
لایک
٤٨٨
لایک
دیس‌لایک
٦٩
دیس‌لایک
رتبه کل
٦٧٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٧٤٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٧٥
لایک
لایک
٤٨٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٨

تشدید

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٤

طبقه نیز ترجمه میشود. که به هر دو صورت story و storey نوشته می شود. A four story building.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٥

جایزه بگیر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٣

تخت شعاع قرار دادن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٩

وضعیت فعلی

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
How do you account for the fact that unemployment is still rising?
دیدگاه
١٥

شما برای این حقیقت که نرخ بیکاری در حال افزایش است چه توجیهی دارید؟

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.