شقایق سعادت فخیم

شقایق سعادت فخیم کارشناس کامپیوتر - نرم افزار
مترجم تخصصی کامپیوتر
دارای چندین عنوان کتاب ترجمه شده در زمینه اینترنت اشیاء

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhilarious١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٤/١١سرگرم کننده جالب بسیار بامزه ( معنی این لغت کاملا مثبت است و تعریف حساب میشود )گزارش
48 | 1
millennial١٥:٤٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٥( ترجمه تحت الفظی ) : دهه هفتادی ( ترجمه دقیق ) : افرادی که حوالی سال 2000 میلادی متولد شده اندگزارش
74 | 1
badass١٨:٠٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٨سرسخت، خفن، کاردرستگزارش
76 | 1
ad hoc network١٧:٠٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٩شبکه موقت شبکه های Ad Hoc وقتی مورد استفاده قرار می گیرند که امکان و یا دسترسی به شبکه های با ساختار ثابت مانند آنتن های فرستنده وجود ندارد و یا استف ... گزارش
5 | 1
ad hoc١٧:٠٠ - ١٣٩٧/٠٢/١٩چیزی که فوراً و بدون نیاز به شی یا امکانات خاصی ایجاد می شودگزارش
32 | 4
ad hoc networks١٦:٥٩ - ١٣٩٧/٠٢/١٩شبکه های موقت شبکه های موردی شبکه های اختصاصیگزارش
0 | 1
ad hoc١٦:٥٨ - ١٣٩٧/٠٢/١٩موردی خاص - ویژه - مختص - اختصاصی راه حل های موقت کاربردهای اختصاصیگزارش
120 | 3
reverse activity١٥:٤٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٩عملکرد معکوسگزارش
2 | 0
fixed step size١٤:٣٦ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩زمان نمونه اولیه syn = fundamental sample timeگزارش
2 | 0
signal to interference plus noise ratios sinrs١٤:٢٢ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩{اینترنت - موبایل} نسبت سیگنال به تداخل و نویزگزارش
5 | 0
multi scale١٣:٢٩ - ١٣٩٧/٠٢/٠٧چند مقیاسیگزارش
5 | 0
contention based١٥:١٠ - ١٣٩٧/٠١/٣٠مبتنی بر رقابتگزارش
0 | 0
hand over١٥:٤٠ - ١٣٩٧/٠١/٢٨انتقالگزارش
39 | 1
multi connectivity١٥:٣٤ - ١٣٩٧/٠١/٢٨اتصال چندگانهگزارش
2 | 0
concern١٣:١٢ - ١٣٩٧/٠١/٢٨دغدغهگزارش
564 | 1
micro cell١٣:٠٧ - ١٣٩٧/٠١/٢٨{اینترنت} یک سلول در یک شبکه تلفن همراه است که توسط یک ایستگاه سلولی مرکزیِ کم قدرت ( برج ) کار کرده و منطقه ای محدود مانند یک مرکز خرید، یک هتل، یا ... گزارش
2 | 0
picocell١٣:٠٢ - ١٣٩٧/٠١/٢٨یک ایستگاه سلولی مرکزیِ کوچک است که معمولا یک ناحیه کوچک مثل داخل ساختمان و یا داخل هماپیما را پوشش می دهدگزارش
2 | 0
edge computing١٢:٣٩ - ١٣٩٧/٠١/٢٨{اینترنت} سیستم محاسباتی اج بدین معنی است که هر دستگاهی دارای هوش مصنوعی و قدرت پردازشی بسیار وسیعی است. به عبارت دیگر، هر وسیله تبدیل به مرکز داده ه ... گزارش
7 | 1
network slicing٢٣:٢١ - ١٣٩٧/٠١/٢٧تقسیم بندی شبکه یک فناوری قدرتمند برای رفع نیازهای متنوع سرویس های جدید در زمینه تکامل به سوی 5G ( نسل پنجم شبکه تلفن همراه )گزارش
12 | 0
time division multiplexing٠٤:٢٢ - ١٣٩٧/٠١/٢٧{کامپیوتر} تقسیم زمانی چندگانهگزارش
2 | 0
coupling loss٢١:٢١ - ١٣٩٧/٠١/٢٥فقدان اتصال عدم اتصال connection lossگزارش
0 | 0
third generation partnership project١٩:٢٢ - ١٣٩٧/٠١/٢٣( Third Generation Partnership Project ( 3GPP {کامپیوتر - اینترنت} پروژه مشارکتی نسل سومگزارش
2 | 0
3gp١٥:١٣ - ١٣٩٧/٠١/٢٣{اینترنت} پروژه مشارکتی نسل سومگزارش
5 | 0
air interface١٤:٣٨ - ١٣٩٧/٠١/٢٣{کامپیوتر} خط اتصال هوایی {کامپیوتر} رابط پیوند هوایی {کامپیوتر} پیوند ارتباطی بین دو ایستگاه در ارتباط بی سیم یا تلفن همراهگزارش
5 | 1
lte٢٠:١٤ - ١٣٩٧/٠١/٢٢{کامپیوتر} فناوری تکامل بلندمدت {کامپیوتر} تحول طولانی مدتگزارش
7 | 0
piconet١٤:٤٢ - ١٣٩٧/٠١/١٨{کامپیوتر} ریز شبکه {کامپیوتر} به شبکه ای متشکل از دستگاه های متصل با استفاده از تکنولوژیِ بلوتوث گفته می شود که 2 تا 8 دستگاه را در بر میگیرد. زمانی ... گزارش
2 | 0
mission critical١٣:١٦ - ١٣٩٧/٠١/٠٧حیاتی فاکتور/عامل حیاتی هر فاکتوری که وجودش برای یک سازمان/عملیات تجاری، ضروری باشدگزارش
16 | 0
humancentric١٢:٥٨ - ١٣٩٧/٠١/٠٧انسان محورگزارش
7 | 0
block chain١٧:٣٢ - ١٣٩٦/٠٦/١٩{کامپیوتر} زنجیره بلوک ها؛ فهرستِ در حال افزایشی از رکود ها ( بلوک ها ) که با رمزنگاری، ایمن و پیوند داده شده اند.گزارش
16 | 1
workaround١٨:٥٠ - ١٣٩٦/٠٣/٢٦راه حل جایگزینگزارش
87 | 1