برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شفيق الله مصلح

اى پاسبانان زبان پارسي، بياييد پارسي را پاس بداريم!

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 محیط زندگی لاتین گل بوته
١٣٩٦/٠٩/٠٥
|

2 هواى گرم زنده گل بوته ١٣٩٦/٠٩/٠٥
|

3 گل بوته هاۍ پوشت کوهى زنده ١٣٩٦/٠٩/٠٥
|

4 گل بوته زنده هالووين ١٣٩٦/٠٩/٠٥
|

5 جشن زنده گل بوته ١٣٩٦/٠٩/٠٥
|

6 دونت زنده گل بوته ١٣٩٦/٠٩/٠٥
|

7 دره رقص زنده رقص گل بوته
١٣٩٦/٠٩/٠٥
|

8 تمجيد و ستايش ١٣٩٦/٠٧/١٥
|

9 عزت و ناموس
١٣٩٦/٠٧/١٥
|

10 پودر، که انسانهاى متعاد از ان استفاده مى کنند. ١٣٩٦/٠٧/١٥
|

11 شهامت و غيرت
١٣٩٦/٠٧/١٥
|

12 حق نا شناس، احسان فراموش ١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

13 دلبر، معشوق و محبوب ١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

14 دلتنگ و آزرده خاطر ١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

15 تاييد کردن در مورد موضوع مشخص. ١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

16 نمايه فيس بوک ١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

17 رخنامه فيسبوک ١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

18 نام قوميست که فعلا در افغانستان زنده گي مي کنند و اسم اين قوم در سرود ملي آن کشور نيز ياد شده است. ١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

19 مقبره، قبر، آرامگاه، خوابگاه ١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

20 همراه و همدم

اى همسفرم، بيا در برم
بستان هديه ى که آوردم
زنهار که شکوه سر دهى
از روى سرى درنيايى
...
١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

21 کنارم ١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

22 کام نگرفته، تلخ شده ١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

23 حاصل کار و نتيجه ى کار ١٣٩٦/٠٧/٠٥
|

24 معشوقه من، محبوب من ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

25 گرافيت يک نوع کاربن است، ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

26 در زبان پشتو بيشتر در افغانستان مروج است همانا لاک پشت را گويند. ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

27 کاميابي ها ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

28 کف شناس آنکه پيش بيني مي کند آينده را. ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

29 انسان ضعیف و بی سرپناه ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

30 مقابل قرار گرفتن و عيله ايستادن ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

31 آماده کردن مخارج و مصارف ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

32 جمع ناقل يا نقل کننده ها که از يک محل به مل ديگر کوچيدند. ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

33 نشید که در آن توصيف و صفت حضرت محمد(ص) باشد. ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

34 خطوط امواج، تعداد دفعات يک عمل ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

35 اخلاق نيکو ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

36 نظر پسنديده و نيکو ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

37 خوش خلق ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

38 تکیه کردن لمیدن ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

39 توقف گاه کاروانيان، که کاروانيان راحت مي کنند. ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

40 ميان دو تن جنگ چون آتش است
سخن چين بدبخت هيزم کش است
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

41 هباک سر ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

42 انگار جوانه ها در سرزمين مان خشکيده
پرنده هاى صلح از سرزمین مان کوچیده
شفيق الله مصلح
١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

43 نسبت های مالی که از تقسیم پول نقد و معادل های نقدی به راحتی قابل تبدیل به نقد می باشند ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

44 يکي از شهرستان ها و مرکز استان پروان افغانستان است ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

45 يکي از شهرستان هاى استان پروان در افغانستان است. ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

46 کفتار ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

47 چرخ فلک، فراز ونشيب زندگي ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

48 روياها وخيالات نويسي ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

49 عشق ورزيدن ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

50 بَشگیر یا آب چین تکه ای از الیاف جذب کننده از جنس پشم، پارچه و یا کاغذ است که برای خشک کردن یا پاک کردن به کار می رود ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|