دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١,٥٠٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٣٢
لایک
لایک
١,١٨٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٠٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤

خبر خوب با لحن خوبی چیزی را خاتمه دادن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١

با اینکه بعید به نظر می رسید.

دیدگاه
٣

بدون چشمداشت کار خوب انجام دادن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٧

چلغوز

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩١

شغل بخصوص شغلی که موقتی باشد.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.