منو
سید جلال صالحی

سید جلال صالحی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢,٠٨٠
لایک
٢١٣
لایک
دیس‌لایک
٢٥
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٣٦٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٠٨٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٣٦٩
لایک
لایک
٢١٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٠

ابدوکسیون، آبداکشن، دورشدگی، عمل دورکردن، حاڵت دورشدگی، دورسازی از محور بدن، دور از مرکز بدن، تبعید، ورابری

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

صافنی، صافنوس، مربوط بە صافن، مربوط به دو رگ بزرگ سطحی پا است

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

زائدە فوق لقمەای، اپی کندیل، زایدە استخوانی کە در بالای لقمە استخوان بازو چسبیدە است.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

برداشت، اثر، قالب، انطباع Impression = Impressio

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

پوکی استخوان، استخوان پوکی، پوک استخوانی، استئوپوروز

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.