برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید علی حسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مخلفات غذایی (مانند سالاد - میوه و ...) ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

2 بیرون آوردن چیزی( مثل پول از بانک ) ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

3 کار همیشگی و ثابت
١٣٩٧/٠٥/١٢
|

4 مصرف کردن چیزی (مثل مصرف دارو یا چیزی شبیه آن ) ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

5 خیلی علاقه دارم ١٣٩٧/٠٥/١١
|