برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ستاره بیاتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حجر = دوری
١٣٩٩/١٠/١٣
|