برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Setareh khalgh barmachi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بلوچی ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|