منو
Setare

Setare

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٣,٧٩٠
لایک
٤٠٢
لایک
دیس‌لایک
١١٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٨٣٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٧٩٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٨٣٨
لایک
لایک
٤٠٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣١

توصیف

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٤

طرد شده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٠

برآورده شدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٨

اعلام کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٥

از بین رفتن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.