دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٠٧٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩١٥
لایک
لایک
٤٣١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٥

کارشکنی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه

شفافیت

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١

دادگاه شاهی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١

زنای محصنه

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١

جنحه

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.