دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٤٣٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٢٤
لایک
لایک
٨٢٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٢٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه

A room in clothing store where people try on new clothes is a fitting room . . . . . وقتی یک لباس مورد پسند قرار بگیرد شخص خریدار وارد اتاق پرو میشو ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٨

consequently - در نتیجه - بنابراین - پس

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه

پاکت:post package=پاکت نامه

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧

ولی ما تو درسامون خوندیم ( مسافرت ) !!

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥

باسواد

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I went shopping for groceries.
دیدگاه
٨

من برای خرید مواد غذایی به فروشگاه رفته بودم.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.