برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سیدمحمودشجاع الدین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در آیه 4 سوره محمد مطرح شده است و در واقع به معنای بارهای سنگین میباشد و در اینجا باید توضیح بیشتر برای درک بیشتر بدهم جمله ی حتی تضع الحرب اوزارها ... ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

2 در آیه 4 سوره محمد مطرح شده است و بسیار نیازمند دقت میباشد معنای آن گردنها میباشد و در اینجا خداوند میفرماید فضرب الرقاب گردنهایشان را بزنید در اینجا ... ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

3 در سوره محمد ایه 2 مطرح شده است اصلح بالهم در اینجا خداوند مطرح میکند کسانی که عمل صالح انجام دهند و به انچه که به محمد نازل شده ایمان بیاورند بدیهای ... ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

4 در ایه 1 سوره محمد مطرح شده است که به معنای نابود کردن میباشد و در اینجا معنای کل ایه چنین است کسانی که کفر ورزیدند و از راه حق مردم را بازداشتند خدا ... ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

5 در ایه شریفه 77 سوره قصص مطرح شده است کلمه ی ابتغ و کلمه لا تبغ که کلمه اول به معنای بجوی و دومی به معنای مجوی و ایه ای بسیار ظریف میباشد و خداوند سب ... ١٣٩٩/٠١/١٨
|

6 در آیه 76 سوره قصص مطرح شده است و باید عنوان کنم که در معنای این کلمه دقتی مضاعف باید به خرج داد فرح در اینجا به حالتی گفته میشود از کبر و خود بزرگ ب ... ١٣٩٩/٠١/١٨
|

7 در ایه 73 سوره قصص مطرح شده است و به معنای تلاش کردن یا جستجو کردن یا به دنبال چیزی رفتن است و در اینجا معنای کل آیه چنین است و از رحمتش برای شما شب ... ١٣٩٩/٠١/١٨
|

8 این کلمه به ضم ت و به کسر کاف در ایه 69 سوره قصص امده است به معنای پنهان کردن و پنهان داشتن است و در واقع میفرماید پروردگار تو آنچه را که در سینه ها ... ١٣٩٩/٠١/١٧
|

9 خیره در ایه 68 سوره قصص مطرح شده است الخیره به معنای اختیار داشتن هست و در این ایه میگه پروردگار تو هر چه بخواهد می افریند و بر میگزیند و آنان در مقا ... ١٣٩٩/٠١/١٧
|

10 در ایه 57 سوره قصص مطرح شده است به معنای جمع شدن یا سرازیر شدن میباشد و در واقع کل ایه میگوید آیا برای آنها حرم امنی (مکه) قرار ندادیم که ثمرات و محص ... ١٣٩٩/٠١/١٧
|

11 قبله ی به فتح قاف و به کسر لام یعنی از قبل و در ایه 52 سوره قصص نکته ای دارد که باید عنوان کنم منظور اهل کتابی که از قبل به خداوند ایمان اورده بودند ... ١٣٩٩/٠١/١٤
|

12 کلمه ی قول که القول در ایه 51 سوره قصص امده است یکی از اسامی قران است که خداوند لطیف در اینجا قران را با کلمه ؛القول؛اورده است ١٣٩٩/٠١/١٤
|

13 این کلمه در ایه 51 سوره قصص مطرح شده است و به معنای متواتر و پشت سر هم نازل شدن ایات قران است که در اینجا به قول تعبیر شده است و این خود نشانه ای از ... ١٣٩٩/٠١/١٤
|

14 در ایه 49 سوره قصص مطرح شده است به معنای هدایت کننده تر باشد ؛؛در واقع کل ایه میفرماید اگر راست میگویید از جانب خداوند کتابی هدایت کننده تر بیاورید ت ... ١٣٩٩/٠١/١٤
|

15 در لولا ان توضیح دادم که در ایه 47 سوره قصص که خود لولا به معنای چرا و لولا ان به معنای و اگر نبود میباشد پس خود لولا یعنی چرا و لولا اوتی یعنی چرا د ... ١٣٩٩/٠١/١٤
|

16 در ایه شریفه ی 47 سوره قصص نکته ای ظریف از سوالات اساسی انسان نهفته است که خداوند با ظرافتی هر چه تمام تر جواب میدهد فقط باید اندکی دقت نمود کلمه ی ؛ ... ١٣٩٩/٠١/١٤
|

17 در ایه 44 سوره قصص مطرح شده است که در واقع خداوند باری تعالی ادرسی دقیق از محل ارسال وحی به ما میدهد که ان جانب یا سو یا ناحیه ی غربی کوه طور یا همان ... ١٣٩٩/٠١/١٤
|

18 در ایه 43 سوره قصص مطرح شده است و کلمه ای بس پر معنا و پر محتوا میباشد و بطور کوتاه بگویم که بصائر ؛در واقع روشنی دل و قدرت درک حقایق یعنی تشخیص حق ا ... ١٣٩٩/٠١/١٤
|

19 در ایه 42 سوره قصص مطرح شده است که در واقع از ماده تبع ؛میباشد به معنای پیروان ؛یا دنبال کننده ی چیزی ؛و در اینجا پروردگار عالم به ظرافت مطرح میکند ع ... ١٣٩٩/٠١/١٤
|

20 در ایه 41 سوره قصص مطرح شده است و هرچند معنایی به ظاهر ابتدایی دارد ولی مفهمومی عظیم در آن نهفته است از ماده ؛نصر؛یاری و کمک ؛ولاینصرون یعنی یاری نخو ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

21 در ایه 40 سوره قصص اورده شده است به معنای دورانداخته شدن یا افکنده شدند در واقع؛ فاخذنه و جنوده فنبذنهم؛با کمال بی اهمیتی خداوند در این ایات این قوم ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

22 در ایه 38 سوره بقره فرعون میگوید لاظنه من الکذبین،، او را از درغگویان می پندارم یا من جدا اورا از دوغگویان میپندارم یا درواقع به ظن قاطع او را دروغگو ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

23 در ایه 37 سوره قصص مطرح شده است که به معنای سرانجام و عاقبت این سرا این خانه این مکانی که اکنون در آن گزینت داریم میباشد ،،در واقع موسی در جواب فرعون ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

24 در ایه 36 سوره قصص مطرح شده است و درواقع فرعونیان گفتند سحر مفتری،،جادو و سحری دروغین و بربافته و یا شاید سحری دست ساز می باشد که خود با حیله و نیرنگ ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

25 لایصلون در ایه 35 سوره قصص مطرح شده است که در واقع از ماده وصل به معنای رسیدن و لایصلون به معنی نخواهند رسید و دست نخواهند یافت و پشت سر این با تاکید ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

26 در ایه 34 سوره قصص موسی به پروردگار میگوید ردءا یصدقنی یعنی هارون را یار و پشتیبان من بفرست، تا صدق گفتار مرا تایید کند چرا که موسی میداند از یک پش ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

27 در ایه 33 سوره قصص کلمه اخاف از زبان موسی روایت میشود میگوید خداوندا میترسم وعلت این ترس را کشتن یکی از فرعونیان مطرح میکند این ایه نکته ای ظریف و پر ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

28 در معنای فسقین توضیح داده شده است ١٣٩٩/٠١/١٢
|

29 فسقین در قران ایه 32 قصص که در واقع فاسقین خوانده میشود کلمه ای میباشد جالب چرا که وقتی از زبان یک بنده خارج شود معنایی چون نافرمانی و یا هر کاری که ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

30 در ایه 32 سوره قصص خداوند کریم با کلماتی زیبا میفرماید فذنک برهنان یا فذانک برهانان این دو دلیل یا این دو برهان معنا میشود که ظاهرا با تاکید و دقت به ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

31 اسلک از ماده سلک در ایه 32 سوره قصص در واقع میفرماید اسلک یدک فی جیبک دستت را در گریبانت فرو ببر یا داخل کن در واقع سلک داخل شدن در مقوله ای را میرسا ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

32 در ایه 32 سوره قصص خداوند رحیم میفرماید واضمم الیک جناحک من الرهب در واقع حالت خاصی را القا میکند و می رساند ضم همانطور که در بالا مطرح شد به معنای ج ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

33 در ایه 31 سوره قصص در واقع بعد از ترسی که وجود موسی را فرا می گیرد خداوند به او می گوید تو در امان هستی و در واقع از امنین در امان قرار گرفته شدگان ه ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

34 در ایه 31 سوره قصص کلمه اقبل به فتح الف و به کسر با مطرح شده است که خداوند به موسی می گوید برگرد یا روی به این سو آور یا جلو بیا ای موسی ولا تخف و نت ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

35 ایه 31 سوره قصص لم یعقب به معنی اینکه پشت سر خود را هم نگاه نکرد در واقع در جمله ی کامل و جامع و زیبای ولی مدبرا و لم یعقب خداوند به زیبایی اولین عکس ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

36 ایه 31 سوره قصص میگوید موسی پشت کنان گریخت ولی مدبرا یعنی در واقع موسی ترسید و به عقب برگشت و گریخت که این حالت قابل تصور هست برای همگان ١٣٩٩/٠١/١٢
|

37 جان در ایه 31 سوره قصص به معنای مار کوچکی که به سرعت حرکت میکند و در واقع به نظر میرسد اولین بار خداوند با این کلمه یعنی جان مار کوچکی را به موسی نما ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

38 تهتز در واقع از اهتزاز که به معنای تکان خوردن هست می باشد یعنی با شدت به حرکت در امد ایه 31 سوره قصص هست که منظور تکان خوردن مار هست در اینجا ١٣٩٩/٠١/١٢
|

39 ایه 31 سوره قصص به معنای دیدش در واقع موسی تا عصا را افکند دید ١٣٩٩/٠١/١٢
|

40 ایه 31 قصص که می گوید ای موسی عصایت را بینداز و در واقع به همان عصای موسی اشاره دارد ١٣٩٩/٠١/١٢
|

41 در ایه 30 سوره قصص مطرح شده که در معنای کلمه ایمن مطرح نمودم که سه کلمه ی شطی الواد الایمن به معنای جانب یا حاشیه راست دره می باشد شطی یعنی جانب یا س ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

42 در ایه 30 سوره قصص سه کلمه شطی الواد الایمن مطرح شده است که معنای ان از حاشیه یا جانب راست دره یا همان سیل گاه می باشد و جایی که ندای وحی بر موسی ناز ... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

43 ایه 29 قصص که معنا در بالا مطرح شده است ١٣٩٩/٠١/١٢
|

44 ایه 29 سوره قصص به معنای پاره ای یا شعله ای از ان اتش برای شما بیاورم ١٣٩٩/٠١/١٢
|

45 در ایه 29 سوره قصص هم امده است که موسی به اهلش یا خانواده اش می گوید اندکی درنگ کنید که اتشی میبینم که از ماده مکث میباشد ١٣٩٩/٠١/١٢
|

46 در کلمه ءانس توضیح داده ام رجوع شود ١٣٩٩/٠١/١١
|

47 در آیه 29 سوره قصص قران رحمان کلمه ءانس به معنای دید و ءانست به معنای دیدم در واقع در این ایه ذکر شده است که موسی از دور اتشی می بیند و به اهل و خانو ... ١٣٩٩/٠١/١١
|

48 ایه 29 سوره قصص سار باهله در واقع میگوید موسی به همراه همسرش یا همان خانواده اش روانه شد یا در واقع حرکت کرد و این نشان میدهد موسی پس از اتمام دوره ... ١٣٩٩/٠١/١٠
|

49 الاجلین در واقع از ماده ی اجل یعنی پایان موعد مقرر میباشد ودر اینجا یعنی ایه 28 سوره قصص قران جمیل با کلمه ایما الاجلین امده است که الاجلین پایان دو ... ١٣٩٩/٠١/١٠
|