منو
سعید پهلوان

سعید پهلوان

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,١٨٧
رتبه کل
٢,١٦٥
رتبه کل
لایک
١٢٩
لایک
دیس‌لایک
٥٣
دیس‌لایک
درباره‌ی من:

گل زردوگل زردو گل زرد
بیاباهم بنالیم ازسردرد
عنان تادرکف نامردمان است
ستم بامردخواهدکردنامرد.
هوشنگ ابتهاج

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,١٨٧
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,١٦٥
لایک
لایک
١٢٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٣

لکا . . .

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

یتاق . . . .

دیدگاه
١

ازپاافتادن . . . .

دیدگاه
١

سبو . . . ماریانا . . . میندانائو. . .

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٢

مستور . . .

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.