دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٩٠٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٧٨
لایک
لایک
٨١٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٣

لکا . . .

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٢

مستور . . .

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٢

ازادیخواه . . . . .

دیدگاه
١

هفت اورنگ . . . .

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
١

ملتخ . . .

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.