برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ماریا

ماریا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رفتن به سوی تکامل
معنی جدیدی هست که می گم شاید کسی خدایی ناکرده عقب ماندگی داشته باشه و با اینکه نوزده سال از سنش گذشته ولی می گن 9 سال رشد کرده ی ...
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

2 یکپارچگی-متحد بودن ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

3 پایان یافت ١٣٩٩/١١/١٣
|

4 یقه-بالاترین قسمت پیراهن
مثال:کنم از جیب نظر تا دامن چه عزیزی که نکردی بامن
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

5 نام کوهی کم ارتفاع در مکه-وقتی حضرت آدم و حضرت حوا به زمین آمدند حضرت آدم رو ی کوه صفا و حضرت حوا روی کوه مروه قرار گرفت -همچنین مروا معادل مروه است- ... ١٣٩٩/٠٩/١١
|